You are currently viewing ,,Aktywna Szkoła’’ – nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki.

,,Aktywna Szkoła’’ – nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  • Post category:Artykuły

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy program ,,Aktywna Szkoła’’, którego założeniem jest efektywne wykorzystanie przedszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież i całe rodziny. Infrastruktura szkolna będzie dostępna poza godzinami zajęć. Udostępnienie dotyczy również innych samorządowych obiektów sportowych. Minister Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras, powiedział: ,,Chcemy, aby Polacy mogli swobodnie korzystać z obiektów sportowych zarówno przyszkolnych, jak i samorządowych’’. Rekomendując program dodał: ,,Nadwaga, otyłość, wady postawy, choroby cywilizacyjne to problemy, z którymi się mierzymy. Priorytetem i misją ministerstwa powinny być jak najszersze działania umożliwiające aktywizację Polaków.’’

 Zajęcia na tych obiektach będą prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, animatorzy sportu. Resort sportu w całości pokryje 100 godzin pracy animatora prowadzącego zajęcia. Stawka godzinowa wyniesie 80 zł brutto.

Program ,,Aktywna Szkoła’’ zakłada dofinansowanie następujących zadań:

  • wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (sobota, niedziela);
  • wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych;
  • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Na bieżący rok zagwarantowano na jego realizację 260 mln zł.

Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny program ,,Aktywna Szkoła’’ – zakup sprzętu sportowego’’. Szkoły, które będą beneficjentem projektowanego programu, będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 25  tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego.

Obydwa programy będą tylko w tym roku kosztować 335 mln złotych.

Z komunikatu resortu wynika, że będą budowane kompleksy sportowe Orlik. Program uwzględnia nie tylko budowę nowych obiektów, lecz także uzupełnienie kompleksu Orlik o nowe funkcjonalności, np. skate park, pump track, bieżnia okrężna, bieżnia prosta, kort tenisowy, sprawnościowy plac zabaw, nowe boisko. ,,Celem programu jest budowa nowych kompleksów sportowych, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych. Orliki to obiekty, które promują aktywność fizyczną, ale też wzmacniają więzi społeczne i integrują lokalne społeczności.’’ Nabór wniosków w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024 odbędzie się w dniach 2 kwietnia – 30 kwietnia 2024 r.

Przedstawiony program to jeszcze jeden pomysł na aktywizację polskiego społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży,  podniesienie sprawności fizycznej, kondycji i poprawę zdrowia. W tych sprawach resort ściśle współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 Źródło:

  • gov.pl
  • glos.pl