You are currently viewing Światowy Dzień Świadomości Autyzmu tuż, tuż…

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu tuż, tuż…

  • Post category:Artykuły

     W tym roku 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez ONZ w 2007 roku, jako jeden z kilku oficjalnych dni poświęconych kwestiom zdrowotnym. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym zaburzeniem.
 Jest to poważny problem, obejmujący według badań medycznych 1% populacji.  Badanie z 2014 roku zebrane wśród dzieci w USA w wieku 8 lat wskazują, na 1 na 54 dzieci a liczba ta systematycznie rośnie. Według danych z SIO w roku szkolnym 2021/22 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na spectrum autyzmu posiadało ponad 36 tysięcy uczniów a i tak badacze mówią, że jest to zjawisko mocno niedoszacowane. Takie liczby świadczą o tym, że  nie ma możliwości, aby w polskiej szkole czy przedszkolu nie było choćby jednego dziecka z tego typu objawami.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, związanym ze specyficznym funkcjonowaniem mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Jako społeczeństwo musimy sobie uświadomić, ze osoby w spektrum mają inne spojrzenie na świat – ani lepsze, ani gorsze – inne.
     Według raportu NIK z 2020 roku opieka nad osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera w okresie edukacji przebiegała poprawnie. Większości uczniów stworzono warunki do uzyskania wykształcenia i przygotowania zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki ich niepełnosprawności. Jednak po zakończeniu edukacji osoby dorosłe, nie mają już zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do skutecznej rehabilitacji, umożliwiającej przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia. Może to oznaczać regres i utratę umiejętności, które osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera nabywały przez wiele lat edukacji, a w konsekwencji prowadzić do wykluczenia społecznego.
Od lat organizuje się również w naszym kraju różnorodne przedsięwzięcia związane z tematyką autyzmu. Celem takowych akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczyniają się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Różnorodne działania są skupione wokół niebieskich dłoni będących symbolem pomocy, globusa świadczącego o skali zaburzenia oraz dwóch złączonych puzzli.
W szkołach uczniowie uczestniczą w warsztatach, pokazach filmowych, lekcjach o autyzmie oraz zakładają elementy stroju w niebieskim kolorze. Tworzą prace o objawach, osiągnieciach i życiu osób w spektrum autyzmu. Podobne działania dzieją się w wielu lokalnych społecznościach, a niektóre miasta podświetlają ważne budowle w tej barwie.  Akcja „Na niebiesko dla autyzmu” jest organizowana od 2011 roku przez amerykańską organizację Autism Speaks. Wśród obiektów, które z tej okazji co roku zmieniają swój kolor na błękitny znajdują się m.in.: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Empire State Building w Nowym Jorku, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Opera w Sydney.
Nie bądź i ty obojętny. Dołącz do tych, którzy rozumieją i szanują różnorodność osób z autyzmem.
A przy okazji proponujemy sprawdzić jak odbierają świat osoby neurotypowe. Gorąco polecamy książkę Anny Kaik pod tytułem „Deszczowi ludzie. Historie prawdziwe osób z autyzmem”  o podkrakowskim ośrodku Farma Życia.  To specjalistyczny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem, łączący funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Poznacie Państwo dziewięciu mieszkańców i ich świat.