You are currently viewing ,,Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży’’

,,Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży’’

 • Post category:Artykuły

Właśnie taki tytuł nosi przedstawiony 19 kwietnia bieżącego roku raport  z ogólnopolskich konsultacji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży przygotowany przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Raport stanowi początek ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zdrowia psychicznego, a jego prezentacja stała się jednocześnie pierwszym z cyklu spotkań w formule okrągłego stołu na ten niezwykle istotny i aktualny temat.

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, oceniła, że ,,raport jest bardzo profesjonalny’’. Wnioski przedstawione przez Radę są tożsame z wieloma wnioskami płynącymi z innych badań i z różnych organizacji społecznych. Z kolei przewodnicząca Rady, Aleksandra Horoszko, podkreśliła, ,,że zdrowie psychiczne nie może być tematem politycznym’’, bowiem ,,dotyczy nas wszystkich i wymaga konkretnej współpracy’’.

Z ogólnopolskich konsultacji przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży wśród kilku tysięcy uczniów ze szkół z całego kraju wynika, że najczęstszymi problemami, z którymi przychodzi się im zmierzyć, są:

 • brak świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych;
 • brak dostępności do specjalistycznej pomocy;
 • wysokie oczekiwania społeczne, szczególnie w zakresie osiągnięć w szkole, sporcie czy kulturze;
 • wzrost uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak również od internetu, gier komputerowych i smartfonów;
 • brak wsparcia rodzin i najbliższego środowiska;
 • zwiększenie dostępności do informacji, głównie tych szkodliwych, co może prowadzić do zwiększonego poziomu stresu wśród dzieci i młodzieży.

Raport oprócz diagnozowania zawiera również wnioski i zalecenia, których celem jest poprawa kondycji psychicznej młodych ludzi. A to główne rekomendacje:

 1. zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (zwiększenie liczby specjalistów) i zachęcenie do studiowania psychologii oraz zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia dla specjalistów;
 2. konieczność wprowadzenia prostszych procedur umawiania wizyt u specjalistów czy zwiększenia liczby poradni psychologicznych;
 3. potrzeba edukacji społecznej i promowania zdrowia psychicznego, np. poprzez kampanie informacyjne – pokazywanie społeczeństwu, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest czymś wstydliwym;
 4. kluczowa jest też poprawa świadomości na temat zdrowia psychicznego w szkołach – wprowadzenie psychoedukacji do programów nauczania pozwoli zrozumieć, m.in. jak funkcjonuje ludzki umysł, zmniejszy stygmatyzację osób z problemami zdrowia psychicznego, a nauczyciele, którzy mają regularny kontakt z dziećmi i młodzieżą, będą mogli szybciej zauważyć niepokojące zachowania i sygnały świadczące o problemach zdrowia psychicznego; psychoedukacja może również pozytywnie wpłynąć na atmosferę w klasach i szkołach – dzięki poznaniu swoich emocji, uczniowie są zwykle bardziej spokojni i skupieni na nauce;
 5. istotne jest zwiększanie wiedzy rodziców nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez m.in. organizację szkoleń, spotkań i warsztatów;
 6. swoją wiedzę w tym zakresie można poszerzać z rozmaitych źródeł tj. książki, artykuły i filmy;
 7. pomocne może okazać się również promowanie tej tematyki w mediach społecznościowych;
 8. należy zadbać o dostęp do wiedzy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, aby umiały one rozpoznawać symptomy problemów związanych z psychiką i były w stanie skierować dziecko na wizytę do specjalisty.

Źródło: gov.pl