You are currently viewing ,,Trzymaj Formę!”

,,Trzymaj Formę!”

  • Post category:Artykuły

Rusza XVII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jest on   współorganizowany   przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Współrealizatorami Programu są: Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie oraz Państwowe Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu całej Polski. Patronami Programu są: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, Federacja Konsumentów oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Program objęty jest honorowymi patronatami: Minister Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Na stronie trzymajformę.pl jest zamieszczona informacja, że możliwa jest już rejestracja do XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!’’. Organizatorzy informują:
,,Aby dokonać rejestracji zapraszamy na stronę https://www.trzymajforme.pl/register/, zaś szkoły, które mają już konto w systemie, proszone są o zalogowanie się  na stronie https://www.trzymajforme.pl/index/login.php w celu złożenia deklaracji: Zgłoszenia przyjmujemy do 30/11/2023.’’

Celem programu ,,Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Według WHO problem otyłości i nadwagi dotyczy 10 proc. dzieci i młodzieży na świecie. Szacuje się, że do 2025 r. będzie 177 milionów 5 – 17 latków z nadwagą oraz 91 milionów z otyłością.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Europie otyłość dotyka przeciętnie jednego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Przewiduje się, że w 2025 r. ok. 12 milionów dzieci będzie miało nieprawidłową tolerancję glukozy, 4 miliony zachoruje na cukrzycę typu 2, 27 milionów będzie miało nadciśnienie, a u 38 milionów dojdzie do stłuszczenia wątroby lub nagromadzenia tłuszczu w tym organie.

Wśród głównych przyczyn otyłości u nastolatków raport Światowej Organizacji Zdrowia wymienia:

  • słodzone napoje oraz posiłki typu fast-food,
  • zbyt małą ilość warzyw i owoców w codziennej diecie,
  • brak aktywności fizycznej,
  • siedzący tryb życia.

Tylko 15 proc. młodych Europejek jest aktywnych, a wśród chłopców odsetek ten sięga 25 proc. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży spada z wiekiem. Zgodnie z zaleceniami WHO właściwy poziom aktywności to 60 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego każdego dnia.

Program ,,Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć:

  • promocji aktywności fizycznej,
  • uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Źródło:

  • gov.pl
  • trzymajforme.pl
  • pulsmedycyny.pl