You are currently viewing Telefony komórkowe w szkołach.

Telefony komórkowe w szkołach.

 • Post category:Artykuły

,,Jako Rada skupiamy się na dialogu i współpracy z młodzieżą. Bardzo ważne jest dla nas, aby głos młodzieży był słyszalny, zauważalny w przestrzeni publicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować ogólnopolskie konsultacje’’ – powiedziała Aleksandra Horoszko, wiceprzewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży RP.

Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że spotkania z młodzieżą odbywały się w wielu województwach. Stały się impulsem do dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi, m.in. tych związanych z cyberbezpieczeństwem. Na dyskusje poświęcono 100 godzin. Blisko 1,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w ogólnopolskich konsultacjach dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Celem konsultacji przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP było zebranie od młodych ludzi ich opinii oraz pomysłów.

Ankieta przygotowana przez RDiM była anonimowa i zawierała 7 pytań. Podczas konferencji skupiono się na 3 kluczowych pytaniach:

 1. Czy telefon pomaga ci w procesie edukacyjnym, nauce?
 • 75 proc. uczniów odpowiedziało „tak”, 3 proc. odpowiedziało „nie”. 22 proc. pytanych uczniów nie miało zdania w tym temacie.
 1. Czy korzystanie z telefonu podczas przerw powinno być ograniczone?
 • W odniesieniu do szkół podstawowych 50 proc. odpowiedziało „tak”, 41 proc. „nie”.
 • W odniesieniu do szkół ponadpodstawowych 66 proc. uczniów odpowiedziało „nie”, 31 proc. „tak”.
 1. Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?
  77 proc. uczniów odpowiedziało, że korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone, przy czym:
 • 41 proc. odpowiedziało „tak, dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych”,
 • 18 proc. odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole podstawowej”,
 • 16 proc. odpowiedziało „powinno być ograniczone w każdym typie szkół”,
 • 2 proc. uczniów odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole ponadpodstawowej”

Przeciwnego zdania było 18 proc. uczniów, którzy na pytanie „Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?” odpowiedziało „nie”. 5 proc. uczniów nie miało zdania na ten temat

Na podstawie zebranych informacji zaprezentowano  następujące rekomendacje: 

 • Wprowadzanie do szkół nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania.
 • Rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych, portali internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej.
 • Programy profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, konsekwencji hejtu, skutków nadużywania korzystania z telefonów.
 • Wprowadzenie do programu nauczania większej liczby elementów wiedzy praktycznej na temat korzystania z nowych narzędzi cyfrowych.
 • Udoskonalenie podstawy programowej z informatyki, dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży oraz wyzwań związanych z nowymi technologiami.
 • Większy nacisk na integrację  oraz budowanie relacji między uczniami w szkole.

Rekomendacje dla szkół podstawowych:

 • Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela.

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych:

 • Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.
 • O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Źródło: www.gov.pl