You are currently viewing ,,Don’t worry, be happy …’’

,,Don’t worry, be happy …’’

  • Post category:Artykuły

W kalendarzu świąt nietypowych widnieje data 20 marca. Na ten dzień wyznaczono Międzynarodowy Dzień Szczęścia – International Day of Happiness, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Stwierdza ona, że „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka” oraz nawołuje do „bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów”. W ten sposób można walczyć z ubóstwem, zapewnić godne warunki życia wszystkim narodom.

ONZ udowodniło, że dla organizacji nie są to tylko puste slogany, bowiem w 2015 roku wprowadziło 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zmniejszenie ubóstwa, nierówności i ochronę naszej planety, czyli kluczowych aspektów prowadzących do dobrobytu i szczęścia. Kluczem całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że samo pojęcie rozwoju powinno dotyczyć dobrobytu ludzkości, a nie po prostu rosnącej gospodarki. Ten sposób myślenia Sekretarz Generalny ONZ zawarł w  przesłaniu z 20 marca 2015 roku:

,,Życzę  wszystkim ludziom na całym świecie radosnego Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

Poszukiwanie szczęścia to bardzo poważna sprawa.

Szczęśliwe życie całej ludzkiej rodziny to jeden z głównych celów Narodów Zjednoczonych.

Pokój, dobrobyt, godność ludzka – to jest właśnie to czego pragniemy.

Chcemy, by wszyscy – każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko – cieszyli się  prawami człowieka.

Chcemy, by wszystkie narody szczyciły się życiem w pokoju.

Chcemy, by wszyscy ludzie i cala nasza planeta opływała w bogactwa zrównoważonego rozwoju i byśmy  nie odczuwali katastroficznych skutków zmian klimatycznych.

Podziękujmy za wszystko, co czyni nas szczęśliwymi.

I skierujmy nasze wysiłki na zapewnienie szczęścia naszemu światu.’’

 Zgromadzenie Ogólne ONZ w swej uchwale przypomnianej na wstępie zwróciło się do wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych, do obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia w odpowiedni sposób, w tym poprzez edukację i publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że uchwalenie Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii himalajskiego królestwa Buthanu, które już od roku 1972 zamiast mierzyć dochód narodowy brutto według PKB ocenia jakość życia miarą ,,szczęścia narodowego brutto’’ – GHN. Prawie 40 lat później Jayme Illien przedstawił wyższym urzędnikom Organizacji Narodów Zjednoczonych swój pomysł i koncepcję na stworzenie Międzynarodowego Dnia Szczęścia. Jayme Illien to postać o wyjątkowej biografii.  Jako dziecko został porzucony na ulicy w rodzinnej Kalkucie, następnie trafił do sierocińca. Los się do niego uśmiechnął i  został adoptowany przez pewną Amerykankę.  Jayme podróżował do sierocińców na całym świecie, bezinteresownie pracował z sierotami czy uchodźcami. Osiągał sukcesy w pracy zawodowej.

 Gallup World Poll we współpracy z ONZ przygotowują Raport Szczęścia ONZ.  Na narodowy wskaźnik szczęścia wpływają poszczególne czynniki. Są to: PKB na głowę mieszkańca, wolność, zaufanie do państwa (brak korupcji), długość zdrowego życia (określane według danych WHO), wsparcie socjalne i społeczne oraz szczodrość (czy obywatele danego kraju wspierają organizacje charytatywne). Jak wynika z raportu w 2022 roku Finlandia została ponownym triumfatorem. Ponownie, ponieważ wygrywa nieprzerwanie od 2017 roku. Na podium znalazły się jeszcze kolejno Dania oraz Islandia. Polska znajduje się dopiero na 48 miejscu. World Hapiness Report 2022 jest dziesiątą edycją cyklu raportów informujących, gdzie prowadzić można najszczęśliwsze życie. Ma on również istotne zadanie: pokazać innym krajom, jak dążyć do zadowolenia obywateli.

Co to jest szczęście? ,,Szczęście to stan psychiczny, który wyraża to, że człowiek lubi swoje życie, wybory i decyzje.’’-  mówi prof. Ewa Trzebińska, psycholog kliniczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rozważania nad określeniem ,,czym jest szczęście’’ podejmowali na przestrzeni dziejów filozofowie, artyści, pisarze, poeci … W tych dywagacjach przewija się myśl, że szczęście zależy głównie od naszego nastawienia psychicznego, a nie od czynników zewnętrznych. Od tego, czy lubimy i akceptujemy siebie, czy żyjemy zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Osiągnięcie wewnętrznego szczęścia pozwoli nam cieszyć się tym, co oferuje świat i jego dobra. Badaniem szczęścia zajmuje się dziedzina naukowa nazywana psychologią pozytywną. Zakłada ona, że pozytywnego myślenia i optymizmu można się nauczyć. Z dostępnych badań  wynika, że około 40-60 procent zdolności do cieszenia się życiem wynika z indywidualnych zapisów genetycznych. Oznacza to jednak, że około 50 procent  wpływu na to, jak odbieramy swoje życie, mamy my sami.  Phil Bosmans napisał:

,,Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru.

Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro?
Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, powietrze i życie, jego uśmiech, płacz, i cały cud tego dnia. Wyjdź mu naprzeciw.’’ 

Źródła:

  • worldhappiness.report
  • brief.pl
  • lubimyczytac.pl
  • happinesday.org
  • unic.org.pl
  • I.Kucharewicz ,,Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce.’’ Warszawa 2015
  • bimkal.pl
  • bsalodz.pl
  • dw.com