You are currently viewing Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  • Post category:Artykuły

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został  ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, promocję zdrowia psychicznego.

Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat. W pierwszych latach propagowania Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego poruszano tematy dzieci i ich zdrowia psychicznego, praw człowieka, starzenia się, a także pracy, traumy i przemocy. Pierwszym hasłem tematycznie obchodzonego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego było: „Kobiety i zdrowie psychiczne”. W ostatnich latach tematami przewodnimi Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego były między innymi:

  • w roku 2021 – Zdrowie psychiczne w nierównym świecie;
  • w roku 2020 – Ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujemy;
  • w roku 2019 – Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest przesłanie „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”. Dbanie o dobre samopoczucie oraz zdrowie psychiczne powinno być stałym elementem naszego życia. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego poprzez  kampanię i działania promujące tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Codzienny stres, dynamiczne tempo życia, brak czasu dla siebie i innych, ciągła zmiana, brak czasu na odpoczynek i wyciszenie od nadmiernych bodźców sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej i psychicznej. Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego. Generując różnorodne krótko- i długoterminowe stresy, wpłynęła na zdrowie psychiczne milionów ludzi na całym świecie. Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Szacuje się, iż w pierwszym roku pandemii wzrost zarówno zaburzeń lękowych jak i depresyjnych wyniósł ponad 25%. Dodatkowo od 24 lutego 2022 r. prowadzone są na terenie Ukrainy działania zbrojne, w których konsekwencji tysiące uchodźców potrzebujących pomocy przebywa obecnie na terenie Polski, spowodowały  nie tylko zderzenie z inną kulturą, organizacją pomocy, ale i  zachwianie  poczucia własnego bezpieczeństwa.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, na depresję cierpi, wedle szacunków WHO, aż 350 milionów osób. Obecnie depresja stanowi czwartą spośród najczęściej występujących chorób, a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Niepokojącym trendem jest rosnący problem kłopotów ze zdrowiem psychicznym w gronie osób młodych. Depresja może prowadzić do samobójstwa. Każdego roku z powodu targnięcia się na życie umiera ponad 700 tys. osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w wieku 15-29-lat.

W ramach realizacji zadań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  przygotował cykl 18 webinariów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Webinaria adresowane są do pracowników dydaktycznych szkół oraz rodziców. Z informacją dotyczącą ich tematyki oraz harmonogramem zaplanowanych spotkań można zapoznać się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wykładowcy to doświadczeni praktycy – psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci. W swojej codziennej pracy zajmują się konkretnymi problemami z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 Źródła:

  • www.who.int/poland
  • www.gov.pl/web/wsse-warszawa/zdrowie-psychiczne
  • ore.edu.pl