You are currently viewing Portal o zawodach i kształceniu zawodowym oraz współpracy z pracodawcami.

Portal o zawodach i kształceniu zawodowym oraz współpracy z pracodawcami.

 • Post category:Artykuły

Portal infozawodowe został utworzony dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza –  Edukacja –  Rozwój na lata 2014 – 2020.

Dostarcza on wyczerpujących informacji na temat poszczególnych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz daje dostęp do różnorodnych materiałów. Portal powstał i będzie nadal udoskonalany. Ma odpowiadać w szczególności na potrzeby uczniów, ich rodziców, nauczycieli,  doradców zawodowych, kadry zarządzającej szkołami, urzędów pracy, pracodawców, osób zainteresowanych kształceniem w formach pozaszkolnych.

Portal ma być kompleksowym źródłem informacji o:

 • zawodach,
 • kształceniu zawodowym,
 • doradztwie zawodowym dla uczniów, ich rodziców oraz dla pracodawców i szkół zainteresowanych nawiązaniem współpracy.

Portal obecnie zawiera:

 • Aktualności – tu bieżące informacje o wydarzeniach z zakresu kształcenia zawodowego, materiały dla uczniów z Ukrainy;
 • Kształcenie zawodowe – tu linki do strony MEiN oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, znaleźć tu można m.in. podstawy programowe, plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022 – 2025, zawody szkolnictwa branżowego,  informacje o inicjatywach, wydarzeniach, projektach, olimpiadach i innych działaniach w obszarze kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, e‑materiały do języka obcego zawodowego;
 • Poznaj zawody – tu materiały multimedialne o zawodach (501); opisane są lub pokazane  zawody ujęte w klasyfikacji szkolnictwa branżowego oraz spoza niej, Aplikacja Kompas, informator o zawodach szkolnictwa branżowego, umieszczono:
  – materiały o zawodach – źródło wiedzy na temat zawodów szkolnictwa branżowego dla różnych grup wiekowych oraz informacji zapoznających dzieci ze światem zawodów,
  – filmy zawodoznawcze – filmy prezentujące zadania zawodowe, codzienną pracę w zawodach oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
  – filmy 360 stopni – filmy będące formą wirtualnego spaceru po miejscach pracy, w których można samodzielnie obracać widok kamery i obserwować wykonywane prace oraz miejsca z dowolnej perspektywy, poznając w ten sposób lepiej specyfikę danego zawodu,
  – quizy zawodoznawcze – interaktywne ćwiczenia, gry i interakcje pozwalające na zdobycie oraz weryfikację wiedzy o zawodach;
 • Znajdź szkołę/kurs – tu wyszukiwarki szkół prowadzących kształcenie zawodowe i kwalifikacyjnych kursów zawodowych (1741), wyszukiwarki połączone są z SIO;
 • Znajdź pracodawcę – tu zamieszczono reprezentatywne organizacje pracodawców, organizacje branżowe, pracodawców;
 • Oferty współpracy – tu oferty pracodawców i szkół, 8 maja b.r. ofert brak;
 • Doradztwo zawodowe – tu link do ORE – doradztwo zawodowe oraz portale z ofertami pracy np. praca.pl, jobs.pl.

 Portal infozawodowe jest dostępny  na platformie zpe.gov.pl oraz bezpośrednio pod adresem www.infozawodowe.mein.gov.pl.  

Źródło:

 • zpe.gov.pl
 • infozawodowe.mein.gov.pl