You are currently viewing Ogólnopolski Rzecznik Praw Ucznia

Ogólnopolski Rzecznik Praw Ucznia

 • Post category:Artykuły

W Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2024 r. ukazało się zarządzenie ministra resortu edukacji w sprawie powołania Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia.

Do zadań Zespołu należy:

 1. analiza i ocena przepisów prawa dotyczących praw i obowiązków ucznia;
 2. przygotowanie projektu zmian ustawowych w zakresie:
  a) ujednolicenia i skatalogowania praw ucznia,
  b) utworzenia funkcji rzecznika praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym,
  c) wzmocnienia pozycji ucznia i samorządu uczniowskiego w systemie oświaty,
  d) utworzenia stałych organów reprezentacji uczniów przy Ministrze oraz przy kuratorach oświaty,
  e) innych spraw wynikających z analiz i ocen dokonanych przez Zespół;
 3. przygotowywanie dla Ministra opinii i stanowisk w zakresie praw i obowiązków ucznia;
 4. wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu praw i obowiązków ucznia.

W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia, wśród nich Kacper Lawera, Dyrektor Departamentu Komunikacji w MEN, który został przewodniczącym zespołu.

Minister Barbara Nowacka podczas konferencji, na której prezentowała nowe rozwiązanie, stwierdziła, że ,,Młode osoby w szkole muszą się uczyć aktywności obywatelskiej. Od wielu lat słyszymy, jak ważna jest potrzeba edukacji uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, dlatego powołujemy rzecznika praw uczniowskich, który będzie o tych prawach i obowiązkach mówił młodym ludziom’’. Przywołała również doświadczenia Warszawy, w której został powołany rzecznik. Jest to osoba, która wchodzi w rolę mediatora, pomaga rozwiązywać spory i konflikty. Pełni również funkcje edukacyjną, informując nauczycieli, uczniów i rodziców o prawach i obowiązkach uczniowskich, uwrażliwiając na ich respektowanie.

Obecny na konferencji prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że bardzo ważne jest, by młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić, gdy ich prawa są nieprzestrzegane.

ME powiedziała, że będzie zachęcać szkoły, aby powstawały w nich takie instytucje.

Źródło:

 • Dziennik Urzędowy ME z 2024 r. poz. 27
 • gov.pl