You are currently viewing Odbudowa, rozbudowa i budowa Szkolnych Klubów Europejskich

Odbudowa, rozbudowa i budowa Szkolnych Klubów Europejskich

 • Post category:Artykuły

Minister Edukacji Barbara Nowacka i Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka skierowali  do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów list, w którym zachęcają do wznowienia działalności  lub zakładania Szkolnych Klubów Europejskich. Autorzy listu przypominają, że w tym roku – 1 maja – obchodzimy jubileusz 20-lecia obecności w Unii Europejskiej. ,,Dwadzieścia lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej. To obywatelki i obywatele zdecydowali w referendum, że chcemy być częścią wielkiego projektu i wyjątkowej wspólnoty.’’

Ministrowie podkreślają wartość i atrakcyjność Szkolnych Klubów Europejskich:

 • rozwój pasji;
 • wzrost zaangażowania społecznego;
 • zrozumienie procesów politycznych w świecie;
 • szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej;
 • szansa poznawania nowych ludzi.

,,Aktywność w SKE to również niepowtarzalna okazja uczestnictwa w szkoleniach, programach mentorskich czy projektach edukacyjnych, a także możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach. Kluby będą także przestrzenią do wymiany poglądów na temat roli i kierunków rozwoju Unii Europejskiej, a także istotnym miejscem edukacji obywatelskiej młodych ludzi.’’

Pierwsze SKE powstały z inicjatywy Margaridy  Belard w latach 80. XX wieku w Portugalii. Stanowiły one podstawę projektu programu ,,Europejski wymiar edukacji’’. Następnie zaczęły powstawać także w innych krajach europejskich. Rozwój klubów był możliwy dzięki rozszerzeniu Unii Europejskiej, postępującej integracji europejskiej i coraz większym możliwościom współpracy w ramach europejskich projektów edukacyjnych.

Do Polski inicjatywa ta trafiła w latach 90-tych i stała się bardzo istotnym działaniem na rzecz edukacji europejskiej. SKE stały się formą współpracy nauczycieli i uczniów. Kluby działały podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Ich głównym celem było upowszechnianie wiedzy o Europie: państwach, geografii, historii, nauce, sztuce, sławnych ludziach, organizacjach i instytucjach oraz integracji europejskiej.

Do najważniejszych form działań SKE należały:

 • zbieranie różnorodnych materiałów o państwach członkowskich i kandydujących do UE;
 • tworzenie tematycznych biblioteczek;
 • redagowanie gazetek, biuletynów, prezentacji;
 • opracowywanie i realizowanie projektów;
 • tworzenie stron internetowych, folderów, albumów, plakatów, kronik;
 • wymiana informacji przez internet;
 • organizowanie dni poszczególnych państw;
 • wyjazdy zagraniczne, przyjmowanie gości;
 • spotkania z cudzoziemcami;
 • prelekcje, debaty, seminaria, festyny, sesje;
 • konkursy wiedzy, artystyczne.

SKE miały wielka zaletę, bowiem wszystkie aspekty europejskiego wymiaru nauczania realizowane były dobrowolnie. Ważnym atutem była korelacja z innymi przedmiotami takimi jak historia, sztuka, języki obce. Praca w szkolnych klubach realizowana była z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym projektu. Działalność w klubie uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku do różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności wyszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizowania założonych celów.

Źródło:

 • glos.pl
 • gov.pl
 • schuman.pl
 • list Minister Edukacji Barbary Nowackiej i Ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów