You are currently viewing Minecraft Education – nowe technologie w edukacji.

Minecraft Education – nowe technologie w edukacji.

 • Post category:Artykuły

Uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz ze szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Minecraft Education. To edukacyjna wersja znanej i lubianej na całym świecie gry wideo. Minecraft Education pozwala młodzieży zdobywać nowe kompetencje oraz przyswajać wiedzę w łatwy i przyjemny sposób. Nauczycielom natomiast pomaga lepiej poznać świat uczniów i zaproponować im naukę w dobrze znanym środowisku. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji umożliwia lepszą współpracę nauczycieli i uczniów oraz odnalezienie między nimi porozumienia.

Minecraft Education to propozycja, która może być wykorzystywana na wszystkich zajęciach lekcyjnych. Świetnie sprawdzi się także jako pomoc w przygotowaniach maturalnych oraz w nauce nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Gra Minecraft kładzie szczególny nacisk na współpracę, prowadzenie projektów, myślenie analityczne, wychodzenie poza mury szkoły oraz doświadczanie. Minecraft  Education to platforma do kreatywnej i pełnej emocji nauki poprzez zabawę, zgodnie z ideą STEM.

STEM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technika, inżynieria, matematyka), a gdy dodamy do tego (Sztukę) otrzymujemy STEAM. Jego ideą jest pokazanie dzieciom, że nauki przyrodnicze są ze sobą powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w szerszej perspektywie. Dodatkowo model ten ma za zadanie rozwijać u dzieci samodzielne myślenie, umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego oraz wyciągania wniosków z obserwacji, które poczyniły. Nie ma tutaj miejsca na wyuczone regułki czy definicję – dziecko uczy się poprzez praktykę i zabawę, która bardzo często pobudza jeszcze w większym stopniu ciekawość dziecka i motywuje do dalszego działania.  Badania przeprowadzone przez Bureau of Labor Statistics (BLS) pokazują, że na rynku pracy przyszłości najwięcej perspektyw będą miały osoby z wykształceniem technicznym i inżynieryjnym, np.: programista, technik matematyczny, biomedyk, chemik, inżynier środowiska oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii, fizyki, itp.). Dlatego już teraz warto położyć nacisk na naukę przedmiotów ścisłych w szkołach, tak by przyszłe pokolenia miały przed sobą jasną przyszłość i możliwości rozwoju zawodowego. 

Gra przygotowuje uczniów do życia w świecie pełnym nowych technologii poprzez kształtowanie kompetencji przyszłości. Wspólne wykonywanie zadań, np. w klasie, w światach (na mapach) zbudowanych z charakterystycznych klocków, jest nie tylko rozrywką, ale i rozwijaniem wielu umiejętności, takich jak współpraca, rozwiązywanie problemów czy kodowanie. Wspiera także rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, uważanych za kluczowe na wielu stanowiskach pracy i obejmujących pracę zespołową, komunikację, zarządzanie czasem i ważną w procesie uczenia się motywację wewnętrzną. Co istotne, gra odbywa się w bezpiecznym środowisku, bo jej zasady ustalane są przez nauczycieli. Wersja klasyczna różni się od edukacyjnej tym, że nie ma w niej takich ograniczeń. Nauczyciele, którzy chcą rozpocząć pracę z Minecraft Education, mogą liczyć na wsparcie w postaci ogromnej bazy samouczków, przewodników i innych materiałów pozwalających każdemu z nich stworzyć od podstaw własną lekcję, niezależnie od poziomu znajomości gry i jej środowiska. 

Dostępne:

 • Minecraft dla 5-klasisty wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla uczniów – sprzyja realizowaniu podstawy programowej z  języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, biologii i geografii.
 • Mówię po polsku z Minecraft! wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla dzieci ukraińskich – ta pomoc dydaktyczna, wykorzystująca ponadnarodowy język gry, która znana jest tysiącom dzieci na całym świecie, wspiera je w nauce języka polskiego;
 • Cybercraft wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla uczniów – uczy, jak bezpiecznie korzystać z sieci. 

Można również skorzystać z bazy bezpłatnych materiałów do pracy z uczniami:

 • Materiały Minecraft Education;
 • oGRAJmatme – Laboratoria Przyszłości z Minecraft Education;
 • Cyfrowy Dialog – Minecraft Education;
 • Cybercraft – przygoda, która uczy. Cykl bezpłatnych szkoleń – LIBRUS Szkoła.

Dla nauczycieli przygotowano wydarzenia online oraz warsztaty stacjonarne.

Najbliższe wydarzenia online:

 • 7 listopada – Mówię po polsku z Minecraft Education!, część 1;
 • 8 listopada – Jak rozmawiać z uczniami o higienie cyfrowej i cyberbezpieczeństwie z wykorzystaniem Minecraft Education?, wydarzenie online

Najbliższe warsztaty stacjonarne „Jak rozmawiać z uczniami o higienie cyfrowej i cyberbezpieczeństwie z wykorzystaniem Minecraft Education?”:

 • Toruń, 13 listopada, godz. 17:00-20:00;
 • Wrocław, 22.11.2023, godz. 17:00-20:00;
 • Kraków, 28.11.2023, godz. 17:00-20:00.

Świat Minecrafta znają prawie wszyscy młodzi ludzie, dlatego włączenie go do warsztatu pracy nauczyciela zwiększa motywację uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. 

Źródło:

 • edukacja.gov.pl
 • zpe.gov.pl
 • mein.gov.pl
 • education.minecraft.net