You are currently viewing Lektury (i nie tylko) po nowemu…

Lektury (i nie tylko) po nowemu…

 • Post category:Artykuły

   13 sierpnia br. minister edukacji podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Nowelizacja ta wchodzi w życie z dniem 1 września.
Zmiany niewielkie, aczkolwiek warto je odnotować.

   Po pierwsze to realizacja prawna, dawno krążących w mediach zmian w zakresie listy lektur, która co prawda nie ma żadnego wpływu na wymagania egzaminacyjne ósmoklasisty (te dotyczą zapisów rozporządzenia a nie wymagań podstawy programowej), ale dla nauczycieli edukacji zintegrowanej oraz polonistów stanowi spore wyzwanie. W liście lektur uzupełniających pewne pozycje zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się nowe, niektóre z listy obowiązkowej trafiły do uzupełniającej. Pełne zestawienie zmian prezentujemy poniżej.

   Druga niewielka zmian dotyczy warunków realizacji podstawy programowej z etyki. Tam skreślono następujący warunek „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjne”. Oznacza to, że jeśli w szkole organizowane są zajęcia z etyki (na pisemne życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów) zajęcia mogą być dowolnie umieszczone w tygodniowym rozkładzie zajęć. Jest to zapewne jeden z pierwszych kroków w zapewnieniu uczniom obowiązkowego udziału w zajęciach z religii lub etyki – do wyboru.

Załącznik:
Zestawienie zmian w lekturach/ w oparciu o materiały Ministra Edukacji i Nauki/

Załącznik:

Zestawienie zmian w lekturach/ w oparciu o materiały Ministra Edukacji i Nauki/

 

Typ szkołyLektury usunięteNowe pozycje na listachPrzeniesienia
Szkoła podstawowa – klasy I–III

1)      Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

2)      Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

3)      Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

4)      Marcin Pałasz, Sposób na Elfa

1)      Dorota Gellner, Wścibscy;

2)      Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;

3)      Tom Justyniarski, Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca;

4)      Piotr Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);

5)      Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;

6)      Åsa Lind, Piaskowy Wilk;

7)      Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych

 
Szkoła podstawowa: klasy IV–VI

 

Lektury uzupełniające:

Karol May, Winnetou

 

 

Lektury uzupełniające:

1)      Carlo Collodi, Pinokio;

2)      John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;

3)      Emilia Kiereś, Rzeka;

4)      Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;

5)      Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;

6)      Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;

7)      Longin Jan Okoń, Tecumseh;

8)      Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;

9)      Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;

10)   Louis de Wohl, Posłaniec króla

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – przeniesiona z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających
Szkoła podstawowa- klasy VII i VIII

Lektury uzupełniające:

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów;

Lektury uzupełniające:

1)      Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak;

2)      Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie);

3)      André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II;

4)      Bolesław Prus, Placówka, Zemsta;

5)      Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa;

6)      Nicolas Sparks, Jesienna miłość

1)      Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty) – przeniesione z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających jako pozycja: Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze;

2)      Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty)  – przeniesione z wykazu lektur uzupełniających do wykazu lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach

Branżowa szkoła I stopnia

Lektura obowiązkowa

wybrane wiersze poety Marcina Świetlickiego

  

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

Branżowa szkoła II stopnia

Lektura obowiązkowa

Zakres podstawowy: wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki

Zakres rozszerzony:

1)      Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;

2)      François Villon, Wielki testament (fragmenty);

3)      Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty).

Lektura uzupełniająca

Zakres podstawowy:

1)      Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;

2)      Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty);

3)      Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);

4)      Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni;

5)      Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, wybór wierszy;

6)      Witold Pilecki,  Raport Witolda;

7)      Wiesław Kielar, Anus mundi;

8)      Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;

9)      Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;

10)  John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia

Zakres rozszerzony:

1)      Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;

2)      Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie;

3)      Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;

4)      Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty); Tryptyk rzymski; Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);

5)      Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;

6)      Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;

7)      Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim. 

Lektura obowiązkowa

zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 49 dotyczącym powojennej piosenki literackiej

zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 33 dotyczącym powojennej piosenki literackiej

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

 

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

1)      Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;

2)      Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

 

Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski

 

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

 

Teksty polecane do samokształcenia

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej

 

Teksty polecane do samokształcenia

 

1)      Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku;

2)      Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni;

3)      Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii;

4)      Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski;

5)      Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;

6)      Piotr Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury;

7)      Karl Jaspers, Idea uniwersytetu;

8)      Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu;

9)      Jakub Z. Lichański, Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka, t. I i II;

10)  O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur;

11)  Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego.

 

 

Typ szkoły

Lektury usunięte

Nowe pozycje na listach

Przeniesienia

Szkoła podstawowa
klasy I–III

 1. Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;
 2. Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;
 3. Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;
 4. Marcin Pałasz, Sposób na Elfa
 1. Dorota Gellner, Wścibscy;
 2. Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;
 3. Tom Justyniarski, Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca;
 4. Piotr Kordyasz, Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);
 5. Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;
 6. Åsa Lind, Piaskowy Wilk;
 7. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych

Szkoła podstawowa
klasy IV–VI

Lektury uzupełniające:

Karol May, Winnetou

Lektury uzupełniające:

 1. Carlo Collodi, Pinokio;
 2. John Flanagan, Księga 1. Ruiny Gorlanu;
 3. Emilia Kiereś, Rzeka;
 4. Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;
 5. Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;
 6. Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;
 7. Longin Jan Okoń, Tecumseh;
 8. Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;
 9. Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;
 10. Louis de Wohl, Posłaniec króla

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – przeniesiona z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających

Szkoła podstawowa
klasy VII i VIII

Lektury uzupełniające:

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów;

Lektury uzupełniające:

 1. Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak;
 2. Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie);
 3. André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II;
 4. Bolesław Prus, Placówka, Zemsta;
 5. Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa;
 6. Nicolas Sparks, Jesienna miłość
 1. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty) – przeniesione z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających jako pozycja: Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze;
 2. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty)  – przeniesione z wykazu lektur uzupełniających do wykazu lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach

Branżowa szkoła
I stopnia

Lektura obowiązkowa

wybrane wiersze poety Marcina Świetlickiego

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branżowa szkoła II stopnia

Lektura obowiązkowa

Zakres podstawowy:
wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres rozszerzony:

 1. Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 2. François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 3. Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty).

Lektura uzupełniająca

Zakres podstawowy:

 1. Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;
 2. Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty);
 3. Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);
 4. Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni;
 5. Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, wybór wierszy;
 6. Witold Pilecki,  Raport Witolda;
 7. Wiesław Kielar, Anus mundi;
 8. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;
 9. Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
 10. John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia

 

Zakres rozszerzony:

 1. Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;
 2. Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie;
 3. Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;
 4. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty); Tryptyk rzymski; Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);
 5. Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;
 6. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;
 7. Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim. 

Lektura obowiązkowa

zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 49 dotyczącym powojennej piosenki literackiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana o charakterze redakcyjnym w pkt 33 dotyczącym powojennej piosenki literackiej

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

 1. Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski

Liceum ogólnokształcące/
Technikum

Teksty polecane do samokształcenia

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej

Teksty polecane do samokształcenia

 1.  Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku;
 2. Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni;
 3. Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii;
 4. Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski;
 5. Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;
 6. Piotr Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury;
 7. Karl Jaspers, Idea uniwersytetu;
 8. Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu;
 9. Jakub Z. Lichański, Historia – Teoria – Praktyka, t. I i II;
 10. O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S.Mazur; 
 11. Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego.
 12.