You are currently viewing Kto odrobił pracę domową?

Kto odrobił pracę domową?

  • Post category:Artykuły

 ,,Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) to zbiór algorytmów i modeli matematycznych, które działają podobnie jak ludzki mózg. I tak jak ludzki mózg rozwija się pod wpływem bodźców, tak i one stają się coraz skuteczniejsze dzięki ogromnej ilości danych, które przetwarzają każdego dnia. Jednocześnie, w zależności od swej mocy obliczeniowej, mogą być mniej lub bardziej efektywne, podobnie jak mniej lub bardziej wydajny bywa ludzki mózg.’’

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Chat GPT może istotnie zmienić oblicze polskiej edukacji dzięki zdolności dostarczania bardzo precyzyjnie spersonalizowanej wiedzy. 

W sieci dostępny jest darmowy generator tekstu AI Chat GPT. Świadome korzystanie z Chat GPT przez uczniów nie powinno ograniczać się do prób napisania za jego pomocą pracy domowej. Nie jest to narzędzie pozbawione wad, co jednak nie powstrzymuje uczniów przed jego wykorzystywaniem. Uczeń może poprosić algorytm o napisanie pracy na wybrany temat, określić liczbę znaków i otrzyma  zamówiony tekst, np.: esej, wypracowanie, referat, przemówienie, recenzję, odpowiedzi na pytania teoretyczne.  SI radzi sobie wyśmienicie w wielu dziedzinach i zastosowaniach.

Nauczyciele stają tym samym przed prawdziwym wyzwaniem – jak oceniać prace, które mogą być tworzone całkowicie lub w bardzo dużym stopniu przez sztuczną inteligencję.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało poradnik dla szkół dotyczący sztucznej inteligencji, w szczególności Chatu GPT. W publikacji ,,Chat GPT. Szanse i zagrożenia’’ zamieszczono między innymi wskazówki dotyczące rozpoznawania prac domowych, których autorem jest aplikacja. Co sugerują autorzy  (dr Michał Machura wraz z zespołem wsparcia merytorycznego) nauczycielom mającym wątpliwości dotyczące rzeczywistego autora pracy domowej?

Po pierwsze radzą sprawdzić, czy praca jest napisana w stylu charakterystycznym dla wiedzy i umiejętności ucznia, czy jest poprawna językowo. Aby rozwiać wątpliwości, zalecają rozmowę z uczniem, dopytanie o szczegóły, wybór źródeł, powód wybrania określonego źródła, sposób dojścia do przedstawionych wniosków. Wreszcie proponują skorzystanie z narzędzi do wykrywania plagiatów lub aplikacji GPTZero i DetectGPT, aby przekonać się, czy dana praca nie zawiera fragmentów skopiowanych z innych źródeł czy też autorem sprawdzanego tekstu ucznia nie jest sztuczna inteligencja.

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli MEiN poszukuje sposobu wsparcia ich w pracy, dlatego utworzono grupę roboczą “AI w Edukacji”, która omawia temat przyszłości i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji m.in. z kluczowymi liderami opinii Microsoft i Microsoft dla Edukacji.

Źródło (także cytat) ,,Chat GPT. Szanse i zagrożenia’’