You are currently viewing Jestem Eko II – Zbrataj się z naturą.

Jestem Eko II – Zbrataj się z naturą.

 • Post category:Artykuły

Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu o tematyce ekologicznej: Jestem Eko II – Zbrataj się z naturą. Patronat nad inicjatywą objął Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, uczestniczących w zajęciach kół przyrodniczych. Adresowany jest do uczniów kochających przyrodę i zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wiedzy ekologicznej.

Głównym celem jest  popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz rozbudzanie zainteresowania naturą i troski o nią w codziennym życiu dzieci, pobudzenie ich zmysłu obserwacji oraz wzbudzenie empatii i wrażliwości przyrodniczej. ,,Chcemy zachęcić uczniów do zaprzyjaźnienia się ze środowiskiem, obserwacji otaczającego świata, wyjścia poza mury budynków, poznawania darów pól i łąk oraz poszanowania i otaczania opieką flory i fauny. Pragniemy też przybliżyć im świat przyrody w stanie naturalnym, bez wpływów i zmian związanych z urbanizacją i uprzemysłowieniem’’ – informują organizatorzy

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

 • 20 września – 18 października 2023 r. – termin zgłaszania szkół do Konkursu;
 • 24 października 2023 r. – organizator udostępnia Kołom I scenariusz zajęć;
 • 23 listopada 2023 r. – organizator udostępnia Kołom II scenariusz zajęć;
 • 9 stycznia 2024 r. – organizator udostępnia Kołom III scenariusz zajęć;
 • 13 lutego 2024 r. – organizator udostępnia Kołom IV scenariusz zajęć;
 • 14 marca 2024 r. – organizator ogłasza Zadanie Konkursowe Eko-Działanie;
 • 15 marca – 25 kwietnia 2024 r. – okres nadsyłania zadań konkursowych;
 • 14 maja 2024 r. – rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników.

Istotne informacje dla uczestników konkursu:

 • składa się on z czterech zajęć edukacyjnych, które mają za zadanie rozwinąć kreatywność i aktywność uczniów:
  – Jestem Eko – Bądź bliżej natury,
  – Jestem Eko – Zwierzęta wokół nas,
  – Jestem Eko – OZE Odnawialne Zasoby Energii,
  – Jestem Eko – Smakuj naturę;
 • zagadnienia podejmowane podczas zajęć edukacyjnych dotyczą codziennego życia, a poszczególne bloki połączone są ze sobą wspólną tematyką;
 • aby zawalczyć o nagrody, należy wykonać wszystkie cztery zadania edukacyjne oraz ogłaszane na zakończenie konkursu Zadanie Konkursowe – Eko-Działanie.

Konkurs Jestem Eko to:

 • wspólne działania, zabawy, zagadki, łamigłówki, prace manualne oraz zadania praktyczne;
 • promocja dobrych praktyk ekologicznych;
 • nakłanianie do samodzielnego myślenia i uczenie szacunku do szeroko pojętej natury.

Udostępnione w trakcie trwania konkursu scenariusze mają zachęcać do spojrzenia na otaczający świat nieco innym okiem, kształtowania własnych opinii, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków oraz przekażą dużo praktycznej i przydatnej wiedzy pokazanej na przykładach i poprzez ciekawostki.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:

 • nagroda główna w wysokości 5 000 zł;
 • nagroda „Złote Eko-Działanie” w wysokości 4 000 zł;
 • cztery wyróżnienia w wysokości 1 000 zł każde. 

Kontakt: jestemeko@ibe.edu.pl

Źródło:

 • ibe.edu.pl
 • gov.pl