You are currently viewing Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – nowy poradnik MEiN.

Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – nowy poradnik MEiN.

  • Post category:Artykuły

Cyfrowy świat zmienia się bardzo szybko i trudno jest nadążyć za nowymi zjawiskami pojawiającymi się w sieci. Internet jest nieodłączną częścią codzienności, wspaniałym narzędziem do nauki i zabawy, to podczas korzystania z niego,  należy pamiętać o zachowaniu ostrożności.

Edukacja cyfrowa staje się obszarem wymagającym szczególnej uwagi. Kwestią dużej wagi jest higiena cyfrowa, czyli chroniące zdrowie zachowania związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza urządzeń ekranowych i internetu. ,,Higiena cyfrowa to postawa życiowa i wynikające z niej działania charakteryzujące się kreatywnym i odpowiedzialnym używaniem zasobów sieci, zmierzające do optymalizacji indywidualnego zdrowia somatycznego, psychicznego oraz społecznego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jej poziom uzależniony jest od samoregulacji i kontroli związanej z używaniem internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych, dostępnej alternatywy dla świata cyfrowego, jak również rozwiniętej sieci oparcia społecznego.’’ (Bigaj M. i Debski M. w: Ptaszek G. i in. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).

 Poradnik ,,Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo’’ jest odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii i tempo wprowadzanych zmian. Nieumiejętne korzystanie z nich może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Autorzy poradnika podkreślają, że edukacja cyfrowa jest nieodłączną częścią życia.

Dzięki uwzględnieniu różnorodnych zagrożeń udało się spisać wskazówki dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Porady dla uczniów dotyczą zagrożeń:

  • nieznajomi w sieci;
  • hejt i inne zachowania patologiczne;
  • seksting;
  • dane osobowe;
  • sprawdzone źródła informacji.

Porady dla nauczycieli i rodziców dotyczą zagrożeń:

  • child grooming;
  • hejt i inne zachowania patologiczne;
  • seksting;
  • wyłudzenia danych.

Celem poradnika jest zwrócenie uwagi na świadome zachowanie bezpieczeństwa w sieci.

Źródło:
edukacja,gov.pl