You are currently viewing Dwa terminy, różne kwoty

Dwa terminy, różne kwoty

 • Post category:Artykuły

Ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16 marca 2023 roku  w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały  ćwiczeniowe w 2023 r. – Dz. U. poz. 587.  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 roku. Zawiera wzór wniosku, tryb i terminy wnioskowania oraz szczegółowy sposób rozliczania.

Zgodnie z rozporządzeniem JST otrzymają w tym roku dotacje na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół w następujących terminach:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – nr RD 671.

Projektodawca wskazał dwa terminy i od nich zależy wysokość dotacji. Ustalono utrzymanie dotychczasowych maksymalnych kwot w przypadku, gdy w roku szkolnym 2022/2023:

 • szkoła podstawowa;
 • szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogóle w zakresie szkoły podstawowej

zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r.

W przygotowanym rozporządzeniu zwiększono maksymalne kwoty dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji:

 • polonistycznej,
 • matematycznej,
 • przyrodniczej i społecznej,
 • podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub
 • materiały edukacyjne,

która w przypadku klas I–III będzie wynosić 99 zł na ucznia;
2) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas I–III będzie wynosić 55 zł na ucznia;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne, która w przypadku:
a) klasy IV będzie wynosić 185 zł na ucznia,
b) klasy V i VI będzie wynosić 238 zł na ucznia,
c) klasy VII i VIII będzie wynosić 330 zł na ucznia;
4) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas IV–VIII będzie wynosić 27,50 zł na ucznia.

Po raz pierwszy zmianie ulegną także maksymalne kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe dla uczniów: klas I–III (z kwoty 50 zł na kwotę 55 zł) i klas IV–VIII (z kwoty 25 zł na kwotę 27,50 zł).

Dotychczasowe maksymalne kwoty dotacji celowej wynoszą:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 2. materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 3. podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
  a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  b) 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
  c) 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
 4. materiały ćwiczeniowe wynosi 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Źródło:

 • dziennikustaw.gov.pl
 • sejm.gov.pl
 • gov.pl