You are currently viewing ,,Dobry Obywatel’’ – II edycja konkursu dla szkół podstawowych

,,Dobry Obywatel’’ – II edycja konkursu dla szkół podstawowych

 • Post category:Artykuły

Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacji Indie Games Polska.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.gov.pl.

Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie:

 • tworzenie przestrzeni i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów do edukacji obywatelskiej, rozmów o patriotyzmie, Polsce, polskich tradycjach i zwyczajach, oraz poszerzanie wiedzy i tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim;
 • rozbudzanie i rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych i cyfrowych dzieci;
 • poszerzanie wiedzy w zakresie patriotyzmu obywatelskiego;
 • budowanie więzi emocjonalnej dziecka z Ojczyzną;
 • inspirowanie do poszukiwań w zakresie działań obywatelskich;
 • przekazywanie wiedzy i umożliwienie najmłodszym uczenia się postaw obywatelskich przez doświadczanie i zabawę;
 • zapewnienie alternatywnej formy twórczego spędzania czasu wolnego;
 • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań dzieci;
 • kształtowanie samodzielności, odwagi, zaradności, pokory oraz wiary w swoje możliwości.

Harmonogram konkursu:

 • 12 października 2022 r. – ogłoszenie konkursu,
 • 12 października – 13 listopada 2022 r. – nadsyłanie prac konkursowych,
 • 21 listopada – 2 grudnia 2022 r. – ocena zgłoszonych prac,
 • 5 grudnia 2022 r. – ogłoszenie wyników i rozesłanie do Laureatów zaproszeń na Galę Wręczenia Nagród,
 • 13 grudnia 2022 r. – uroczyste wręczenie nagród w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych:
a) gra planszowa lub quiz wiedzy – techniką artystyczną (plastyczną) – malowanie, szkicowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.;
b) gra wideo lub quiz wiedzy – z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – stworzenie autorskiej gry wideo.

Prace konkursowe wykonane techniką artystyczną (plastyczną) mogą być przygotowane w
dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych.
Dopuszczalne formaty: pptx, .pdf, .jpg, .avi, mp4, wav.

Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny),
 • potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.

Na laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Wszyscy uczniowie, którzy chcą przygotować grę wideo, zapoznać się mogą z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Fundację IndieGames – jednego z patronów przedsięwzięcia.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich rozpoczyna się już na najwcześniejszych etapach edukacji, dlatego ważne jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.