You are currently viewing Dla beneficjentów NPCz 2.0 – Priorytet 3

Dla beneficjentów NPCz 2.0 – Priorytet 3

 • Post category:Artykuły

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło materiały dotyczące realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Znalazły się w nich m.in. informacje dotyczące:

 • aplikowania o wsparcie finansowe;
 • terminy naborów;
 • wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu;
 • terminy przygotowania sprawdzania z realizacji przedsięwzięcia;
 • czynniki brane pod uwagę przy ocenie wniosków.

Placówki wychowania przedszkolnego mogą wykorzystać pozyskane środki na:

 • na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki;
 • na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich i konkursów.

Szkoły (szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, szkoły działające poza granicami naszego kraju, w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,) mogą przeznaczyć otrzymane środki na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, – zakup oprogramowania dla bibliotek, – zakup czytników e-booków, – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia;
 • realizację działań promujących czytelnictwo: – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Biblioteki pedagogiczne, także filie biblioteki pedagogicznej, pozyskane środki mogą wykorzystać na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:
  – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – zakup oprogramowania dla bibliotek,
  – zakup czytników e-booków,
  – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia;
 • realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Więcej informacji na stronie ministerstwa.

Źródło: gov.pl