You are currently viewing ,,BohaterON w Twojej Szkole 2023’’

,,BohaterON w Twojej Szkole 2023’’

  • Post category:Artykuły

Do 30 listopada szkoły i przedszkola, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą zgłaszać swój udział w ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego, a także promującej postawy patriotyczne i popularyzującej historię Polski XX wieku.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

Od 2016 roku w działania edukacyjne „BohaterON w Twojej Szkole” zaangażowało się ponad 10 tys. przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1,8 mln uczniów z Polski oraz polskich placówek za granicą wzięło udział w lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej. Młodzi ludzie wysłali ponad 1,25 mln kartek i laurek do powstańców. Ponadto 500 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach i seminariach.  W mediach ukazały się 11 553 publikacje o akcji.

W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu Dumni z Powstańców, który stał się wirtualnym miejscem pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Osoby, organizacje i instytucje, którzy działają na rzecz promocji historii Polski i patriotyzmu od 2019 roku są uhonorowywane Nagrodą BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Do tej pory przyznano 96 takich nagród w siedmiu kategoriach: osoba publiczna, dziennikarz, firma, instytucja, organizacja non-profit, pasjonat, nauczyciel.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z chętnymi uczniami pokazać, że pamięć o Powstańcach Warszawskich trwa – dodając wpisy na www.wpis.dumnizpowstancow.pl. Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Szkoły, które zgłoszą udział w projekcie, otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych, w tym m.in. konspekty zajęć dotyczące Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami audio i wideo. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem przekazanych pomocy dydaktycznych bądź własnego scenariusza na temat Powstania Warszawskiego.

Na stronie akcji jest zamieszczona informacja o materiałach dedykowanych dla przedszkoli, uczniów edukacji wczesnoszkolnej, odrębnie klas IV- VI i VII- VIII szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych.

Organizatorzy podkreślili korzyści z udziału w przedsięwzięciu dla uczniów i nauczycieli.

Nauczyciele:

  • poznają ciekawe metody i narzędzia na angażowanie uczniów w zajęcia;
  • uzyskują dostęp do bezpłatnych scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych z zakresu historii XX wieku i edukacji patriotycznej;
  • otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające koordynowanie akcją w szkole.

Uczniowie:

  • uczestniczą w ciekawych i atrakcyjnych lekcjach tematycznych, pokazujących, że historia nie jest nudnym przedmiotem;
  • poznają współczesne i nowoczesne spojrzenie na patriotyzm, przekonujące, że nie jest to coś archaicznego i wstydliwego;
  • otrzymują podziękowanie dla szkoły, imienny dyplom dla ucznia.

Wypełnienie krótkiego, elektronicznego sprawozdania z przeprowadzonej akcji gwarantuje otrzymanie przez szkołę i koordynatora dyplomów udziału.

Źródło:

  • bohateronwtwojejszkole.pl
  • mein.gov.pl