You are currently viewing Biznes i Zarządzanie zamiast podstaw przedsiębiorczości

Biznes i Zarządzanie zamiast podstaw przedsiębiorczości

  • Post category:Artykuły

Biznes i zarządzanie – BiZ nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych – zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Planowane wdrożenie nowego przedmiotu to 1 września 2023 roku.

W założeniu  ustawodawcy nowy, praktyczny wymiar nauczania przedsiębiorczości w szkołach ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji, rozwijaniu zdolności liderskich. BiZ oparty będzie na wiedzy specjalistów, doświadczeniu przedsiębiorców i rozwiązaniach z rynków międzynarodowych.

Zdaniem  Ministra Przemysława Czarnka  ,, Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu, ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami’’.

Zakłada się, że BiZ będzie od roku 2027 przedmiotem maturalnym.

Prezentacja raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości”, przygotowana przez GovTech odbyła się w Szkole Głównej Handlowej. W spotkaniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, szef Centrum GovTech Justyna Orłowska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska w swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę praktycznego nauczania przedsiębiorczości: ,,Gdybyśmy przeliczyli, ile czasu w ciągu 12 lat edukacji poświęca się zagadnieniom przedsiębiorczości to wychodzą jedynie 2 dni. Jest to zdecydowanie za mało’’.  Dodała również, że Raport jest wynikiem współpracy oraz wielokrotnych spotkań z przedstawicielami m.in. przedsiębiorców i stowarzyszeń.

Ministerstwo informuje, że  ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone konsultacje, w których udział wzięło ponad 2 tys. nauczycieli i ponad 1,2 tys. uczniów, a także rektorzy, wykładowcy uczelni, przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorcy. Raport to końcowy efekt tej szerokiej współpracy. Omówione w nim zagadnienia dotyczą kluczowych obszarów przedmiotu BiZ w szkołach ponadpodstawowych.

Najważniejsze wnioski:

  • efekty kształcenia BiZ powinny zawierać kompetencje – 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie);
  • matura projektowa – wprowadzenie projektu zespołowego jako składowej części matury (30 proc.) z BiZ;
  • redukcja treści makroekonomicznych na rzecz tematyki finansów osobistych;
  • szkolenia i scenariusze dla nauczycieli – luka kompetencyjna jest znaczącym czynnikiem wprowadzenia BiZ;
  • praktycy w szkole – zaangażowanie przedsiębiorców i praktyków biznesu w nauczaniu;
  • metodyka case study – elementy podstawy programowej oparte na aktualnych, lokalnych analizach przypadków biznesowych;
  • utworzenie platformy edukacyjnej dedykowanej BiZ-owi – e-learning oparty na symulacjach biznesowych i materiałach wideo.

Wszelkie uwagi dotyczące nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie można zgłosić poprzez gov.pl/BIZ.