You are currently viewing 19.02. – Dzień Nauki Polskiej

19.02. – Dzień Nauki Polskiej

  • Post category:Artykuły

19.02. – Dzień Nauki Polskiej.


 

3 lutego 2020r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 stycznia 2020r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Ukazała się 5 lutego 2020r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 181. Ustawa jest bardzo zwięzła :

,, Uznając dokonania polskich naukowców, ich dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom oraz dostrzegając fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, uchwala się, co następuje:

Art. 1. Dzień 19 lutego ustanawia się Dniem Nauki Polskiej.

Art. 2. Dzień Nauki Polskiej jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

Dzień 19 lutego jest wyznaczony nieprzypadkowo. Ta data ma na celu upamiętnienie urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, lekarza, prawnika i ekonomisty, twórcy teorii heliocentrycznej, żyjącego w latach 1473 – 1543. Święto jest wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych oraz ma stanowić inspirację dla młodzieży do pójścia w ich ślady.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy: ,, Co więcej – ich odkrycia nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wpisują się także w przyrodzone człowiekowi dążenie do prawdy, dobra i piękna – a tym samym poznania i zrozumienia otaczającego nas świata i siebie samych”.

Spośród naszych najwybitniejszych naukowców wskazano m.in. wymienionego już autora dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”, o którym mówimy, że ,,wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” oraz nazwiska postaci tak wielkiego formatu jak Jan Heweliusz – jeden z największych uczonych europejskich XVII wieku, Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego, Karol Olszewski – pierwsza osoba w Polsce, która wykonała zdjęcie rentgenowskie i Zygmunt Wróblewski – wynalazca kaskadowej metody skraplania gazów, Maria Skłodowska-Curie – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, Henryk Arctowski – podróżnik, geofizyk i geograf, wybitny znawca krain polarnych, Ludwik Hirszfeld – lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii, Jan Czochralski – chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu czy Stefan Banach – matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.

Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju.

Warto pamiętać o nowym święcie narodowym, które nie jest dniem wolnym od pracy, oraz o licznych postaciach z panteonu nauki polskiej, nie tylko wyżej wymienionych, i ich spektakularnych dokonaniach podczas planowania działań na nowy rok szkolny czy podczas opracowywania szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

Dzień Nauki Polskiej jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa.