ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W OBLICZU ZMIANY?

“ … człowiek taki już jest … zastępuje strachem większą część swoich emocji”
Paulo Coelho

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Nieodłączną częścią życia człowieka są zmiany. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – praktycznie każdego dnia musimy stawić im czoła. Nie dziwi nas to, gdyż nasze współczesne otoczenie już od jakiegoś czasu nazywane jest światem VUCA. Termin ten został wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów. Akronim VUCA pochodzi od czterech słów: Zmienność (Volatility), Niepewność (Uncertainty), Złożoność (Complexity) i Niejednoznaczność (Amibiguity), które najpełniej charakteryzują naszą rzeczywistość.
Każda zmiana, z jaką musimy się zmierzyć, stanowią dla nas duże wyzwanie i wiąże się z huśtawką różnych emocji. Niejednokrotnie są to trudne emocje, takie jak frustracja, lęk, niezadowolenie…
W pierwszym odruchu reagujemy na zmiany zwykle negatywnie – nawet jeśli nie podoba nam się obecny porządek rzeczy. Zmiana wymaga bowiem od nas dostosowania się, powoduje dyskomfort, boimy się o to, co możemy utracić… Jednak niektórzy potrafią przepracować chwilowe straty i traktują zmianę jak wyzwanie.
Pojawia się więc pytanie, jak sobie poradzić psychicznie ze zmianami, żeby zachować wewnętrzną równowagę?

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • potrafią rozpoznać pierwsze oznaki wypalenia emocjonalne i sposoby przeciwdziałania;
 • poznają różne rodzaje emocji i ich rolę w życiu człowieka;
 • potrafią rozpoznać podstawowe oznaki „emocjonalnego zatrucia”;
 • dowiedzą się, jak zarządzać emocjami;
 • będą umieli wykorzystać Trójkąt Zmiany, by odkrywać i porządkować emocje
 • będą wiedzieli, jak się bronić przed wypaleniem zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmęczenie decyzyjne i pierwsze oznaki wyczerpania emocjonalnego.
 2. Jak przeciwdziałać wyczerpaniu psychicznemu?
 3. Zgubny wpływ wahadła emocjonalnego a asertywność.
 4. Podstawowe oznaki „emocjonalnego zatrucia”.
 5. Zarządzanie emocjami, czyli o sposobach ich kontrolowania.
 6. Trójkąt Zmiany jako metoda porządkowania emocji.
 7. Jak budować sprzyjające nawyki, by czuć się dobrze z sobą?
 8. Wyczerpanie emocjonalne a wypalenie zawodowe.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.