Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym są tematem często poruszanym wśród środowisk pedagogicznych, ale i nie tylko. Co raz częściej spotykamy się z faktem, że rośnie liczba dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym oraz z innymi problemami emocjonalnymi, których zachowanie odbiega od przyjętych norm.
   Szkolenie wyposaży nauczycieli w podstawową wiedzę dotyczącą przyczyn zachowań trudnych oraz skutecznych metod pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  1. Znają przyczyny trudnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. Znają charakterystykę dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  3. Znają podstawy funkcjonalnej analizy zachowań.
  4. Znają strategie, metody i sposoby pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przyczyny zachowań trudnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. Krótka charakterystyka dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera.
  3. Podstawy funkcjonalnej analizy zachowania (ABC).
  4. Sposoby zapobiegania trudnym zachowaniom u dzieci.
  5. Strategie i metody pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania.
  6. Skuteczne sposoby reagowania w sytuacji wystąpienia trudnych zachowań u dziecka.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.