WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI. Jak rozpoznać i przeciwdziałać?

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku” (Konfucjusz)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Przed współczesną szkołą stoi sporo wyzwań – ma ona być: nowoczesna, efektywna
i przyjazna dla wszystkich podmiotów. Kluczem do właściwego funkcjonowania systemu edukacyjnego jest nauczyciel, dlatego musi sprostać wysokim wymaganiom i nowym zadaniom, które są efektem ciągłych zmian w przepisach prawa oświatowego. 

Efekty pracy nauczycieli są rozłożone w czasie, więc trudne do oceny. Powoduje to ciągłe napięcie, poczucie niepewności i niemocy, w wielu przypadkach prowadzi do rozczarowania, apatii i wyczerpywania sił. Dlatego zawód nauczyciela, a raczej profesja nauczycielska, jest obarczona dużym ryzykiem wypalenia zawodowego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • poznają przyczyny powstania zespołu wypalenia zawodowego;
 • potrafią rozpoznać kolejne fazy zjawiska;
 • dowiedzą się, jakie są skutki wypalenia zawodowego;
 • poznają reduktory stresu i sposoby zarządzania czasem;
 • będą umieli przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu;
 • potrafią wyzwolić automotywację.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Obowiązki nauczycieli a zespół wypalenia zawodowego.
 2. Wypalenie zawodowe – definicja – opis zjawiska.
 3. Przyczyny jednostkowe i społeczne powstawania zespołu wypalenia zawodowego.
 4. Symptomy, fazy i stopnie wypalenia ze względu na głębokość szkód.
 5. Skutki wypalenia zawodowego – konsekwencje dla szkoły i nauczycieli.
 6. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu nauczyciel?
 7. Umiejętność odnajdywania się w sytuacji zmiany i radzenia sobie ze stresem.
 8. Zarządzanie czasem czyli praca na celach i priorytetach – podstawowe zasady.
 9. Automotywacja – jak ją uruchomić?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.