Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w edukacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Internet  jest naturalnym środowiskiem komunikacyjnym dla  dzieci i młodzieży. W sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna, jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Zachęcamy do zaznajomienia całej Rady pedagogicznej z korzyściami płynącymi ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz doskonalenia posługiwania się tym wartościowym i atrakcyjnym  zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel pozna Zintegrowaną Platformę Edukacyjną https://zpe.gov.pl/
 2. Dodaje e-materiały do Teczki i udostępnia je.
 3. Tworzy e-materiały korzystając z Kreatora materiałów.
 4. Tworzy i projektuje Ścieżki wiedzy.
 5. Pracuje w Panelu administracyjnym i korzysta z Materiałów
 6. Nauczyciel wykorzystuje e-materiały i e-podręczniki w edukacji .

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki https://zpe.gov.pl/
 2. E-materiały jako całe środowisko uczenia się i nauczania.
 3. Katalog zasobów dodatkowych.
 4. Praca z Teczką. Zbieranie, udostępnianie i dzielenie się materiałami.
 5. Korzystanie z Kreatora materiałów. Wykorzystanie szablonu lekcja, szablonu kartkówka, szablonu bez domyślnej treści.
 6. Wykorzystanie narzędzia Ścieżka wiedzy.
 7. Tworzenie materiałów z wykorzystaniem dostępnych szablonów Efekty.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.