Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi jakości pracy szkoły, w tym stylami komunikacji dydaktycznej. Zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące profesjonalizmu w pracy nauczycieli, dzięki któremu uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich możliwości. Przedstawiona zostanie procedura analizy wyników egzaminu zewnętrznego (na konkretnym przykładzie) oraz wykorzystanie wyników analizy do poprawy efektywności pracy szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. zapoznanie z wybranymi definicjami jakości w edukacji
 2. poznanie uwarunkowań bycia kompetentnym i refleksyjnym nauczycielem
 3. przypomnienie kompetencji kluczowych i wybranych zapisów z podstawy programowej
 4. przedstawienie zasad analizy wyników egzaminu zewnętrznego z uwzględnieniem czynników kontekstowych
 5. przybliżenie zagadnień związanych z efektywnością pracy szkoły

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jakość w edukacji
 2. Kompetentny i refleksyjny nauczyciel, style działania i komunikacji dydaktycznej nauczycieli
 3. Kompetencje kluczowe
 4. System egzaminów zewnętrznych, wymagania egzaminacyjne
 5. Podstawa programowa
 6. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty, komunikowanie wyników analizy egzaminu
 7. Wykorzystanie wyników analizy w planowaniu pracy szkoły, efektywność pracy szkoły
 8. Planowanie osiągnięć uczniowskich
 9. Praca zespołowa a jakość pracy szkoły

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Osoba prowadząca: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy – wieloletni dyrektor jednostki obsługującej szkoły i przedszkola (pod względem kadrowym, płacowym i finansowo-księgowym), w tym osobiście realizujący wszystkie zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.