Wykorzystanie Wirtualnej tablicy Padlet w edukacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Gromadzimy informacje. Informacji nas otaczają i jest ich coraz więcej. Jak nie zagubić się w tej ilości bombardujących z różnych stron bitów i bajtów. Dlatego, możemy wykorzystać narzędzie Padlet. Padlet to wirtualna tablica. Głównym jej zadaniem możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu. To ciekawe narzędzie daje szerokie możliwości. Dzięki temu narzędziu możemy – tworzyć cyfrowe zasoby na różne tematy. Padlet może być miejscem do dyskusji, wspólnych opowiadań, czy tworzenia burzy mózgów lub otrzymywania informacji zwrotnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  1. Nauczyciel tworzy wirtualną tablicę Padlet.
  2. Profesjonalnie przygotowuje materiały i zamieszcza na tablicy Padlet.
  3. Nauczyciel udostępnia Padlet uczniom i nauczycielom.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wirtualna tablica Padlet jak narzędzie do gromadzenia i porządkowania informacji.
  2. Tworzenie konta w Padlet.
  3. Wybieranie szablonu wirtualnej tablicy Padlet.
  4. Zamieszczanie materiałów na tablicy wirtualnej Padlet.
  5. Udostępnianie wirtualnej tablicy Padlet.
  6. Różnorodne ćwiczenia utrwalające wykorzystanie tablicy Padlet.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Forma on-line prowadzona w oparciu o wirtualną tablicę Padlet, przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
Szkolenie prowadzone jest przez cały czas w formie aktywnej pracy uczestników.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.