Wykorzystanie usług Notes zajęć, Sway i Stream w edukacji tradycyjnej i zdalnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Platforma Microsoft365 na dobre zagościła w pracy szkoły. Obecne w pakiecie narzędzia wykorzystujemy w pracy tradycyjnej i zdalnej. Notes zajęć, Sway, Stream to aplikacje w chmurze, wchodzące w skład pakietu Office365.
Usługa Notes zajęć pozwala na cyfrowe notatki dla ucznia i nauczyciela oraz daje przestrzeń do współpracy.
Aplikacja Sway to innowacyjny sposób na tworzenie prezentacji jako ciągły strumień myśli.
Jak chcemy udostępnić film, nagrać pomoc dla ucznia to takie możliwości przedstawia Stram.
Trudno sobie wyobrazić pracę w Office365 bez znajomości tych ciekawych narzędzi. Znając te narzędzia z pewnością przygotujemy lekcje które będą ciekawsze
i zdecydowanie skoncentrują uwagę ucznia na ważnych treściach.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna możliwości usługi Notes zajęć.
 2. Uczestnik potrafi tworzyć prezentacje w usłudze Sway.
 3. Uczestnik wysyła filmy, udostępnia filmy, nagrywa pomoc dla ucznia
  z wykorzystaniem Stream.
 4. Słuchacz wykorzystuje swoje pomysły by tworzyć innowacyjne projekty.
 5. Uczestnik zapisuje i udostępnia projekty na potrzeby uczniów i rodziców.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Notes zajęć. Cyfrowe notatki dla ucznia i nauczyciela. Obszar do współpracy.
 2. Poznanie Notesu zajęć i jego podstawowych możliwości.
 3. Korzystanie z aplikacji Sway. Prezentacja jako ciągły strumień myśli.
 4. Przygotowanie prezentacji w Sway z wykorzystaniem narzędzi tekst, multimedia i narzędzia grupowe.
 5. Zmiana sposobu wyświetlania. Wybranie stylu Swaya. Osadzenie formularzy.
 6. Udostępnienie Swaya uczniom i nauczycielom. Opracowanie projektu na lekcję.
 7. Wykorzystanie Stream do przechowywania i udostępniania materiałów wideo.
 8. Wysyłanie filmów do usługi Stream. Skrócenie filmu i publikowanie filmu. Udostępnienie uczniom i nauczycielom.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.