Wykorzystanie Usług Google w pracy nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Dostęp do Usług Google i ich rozwój umożliwia uczniom jak i nauczycielom korzystanie z wielu narzędzi. Narzędzia te można wykorzystać w pracy na lekcji jak również do pracy w domu, czy pracy zdalnej. Takie narzędzia jak Kalendarz, Meet czy Classroom wykorzystać możemy w pracy zdalnej. Formularze Google jako narzędzie do przygotowywania testów i ankiet. Dokumenty Google, Prezentacje Google, Rysunki Google, Arkusze Google, Dysk Google – też mają szerokie zastosowanie. Dlatego warto znać szerokie możliwości Usług Google.
Zapraszamy rady pedagogiczne na szkolenia w celu poszerzenia i utrwalenia swoich umiejętności.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Nauczyciele sprawnie logują się do usługi Google.
 2. Słuchacze poznają narzędzia usług Google.
 3. Nauczyciele tworzą materiały, które mogą wykorzystać na lekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Możliwości usług Google.
 2. Kalendarz, Meet, Classroom w edukacji zdalnej.
 3. Dysk Google jako magazyn na informacje w chmurze.
 4. Dokumenty Google, Prezentacje Google, Arkusze Google i Formularze Google jako niezbędni w pracy nauczyciela.
 5. Wykorzystanie Rysunków Google w pracy nauczyciela.
 6. Ćwiczenia utrwalające zdobytą podczas szkolenia wiedzę

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

 1. Forma tradycyjna – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 3. Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.