Wykorzystanie narzędzi TIK do pracy z dziećmi z Ukrainy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ze względu na trwającą wojnę, coraz więcej ukraińskich dzieci znajduje bezpieczne miejsca zamieszkania w Polsce. Większość z nich już jest lub będzie uczniami w polskich szkołach i przedszkolach. Uczniowie Ci , nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej.
W codziennej pracy z uczniami cudzoziemskimi wiele może zaskakiwać. Zachowania dzieci mogą być niezrozumiałe dla nauczyciela. Z drugiej strony polecenia i zachowania nauczyciela mogą być mylnie interpretowane przez dzieci innej narodowości
Sposób porozumiewania się polskiego nauczyciela z ukraińskim uczniem jest trudny a czasami niemożliwy. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie TIK. Narzędzia cyfrowe dostępne w sieci umożliwią dialog uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń. Starajmy się poznać te technologie, aby dla dzieci i dla nas ten czas spędzony razem przyniósł tylko korzyści , a dzieciom zapomnienie o chwilach trudnych i traumatycznych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy oraz zagrożeniami w sieci.
 2. Poznają materiały edukacyjne dla cudzoziemców przygotowane przez MEiN.
 3. Poznają liczne narzędzia cyfrowe wspomagające proces uczenia się w języku ukraińskim.
 4. Zapoznają się z możliwościami platform edukacyjnych Microsoft365 i Google Workspace.
 5. Będą wiedzieli, które narzędzia i w jaki sposób wspierają pracę dziecka ukraińskiego na lekcji.
 6. Potrafią przygotować atrakcyjne zajęcia dla obcokrajowców z wykorzystaniem TIK.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Bezpieczne korzystanie w sieci z dostępnych narzędzi cyfrowych.
 2. Dostępne materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
 3. Narzędzia cyfrowe wspomagające komunikację w języku ukraińskim nauczyciela i ucznia.
 4. Możliwości platform edukacyjnych np. Microsoft365 i Google Workspace, w usprawnieniu komunikacji na lekcji.
 5. Korzystanie z dostępnych narzędzi wspierających pracę ucznia i nauczyciela.
 6. Projektowanie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.