Dziecko w świecie cyfrowym - wychowawcza i edukacyjna rola szkoły w XXI wieku.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W dobie dynamicznego rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego placówki oświatowe często borykają się z zupełnie nowymi problemami wychowawczymi. Ekspresja emocji i rzeczywistości młodego pokolenia często przenosi się w przestrzeń internetową i wirtualną. Klasyczne formy rozmowy i formy pracy z uczniem niejednokrotnie stają się archaiczne, a konflikt technologiczny między pedagogiem, a młodzieżą nie pozwala na sprawne wspieranie jej w rozwoju.
   Dzięki temu szkoleniu adresat pozna programy i aplikacje dominujące wśród młodych, problematykę technologii w jej negatywnym i pozytywnym kontekście oraz najważniejsze- zrozumie pryzmat przez, który patrzy młode pokolenie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Słuchacz potrafi prawidłowo wykorzystać technologię w edukacji i kształtowaniu pozytywnych zachowań i propagowania wiedzy.
  2. Będzie wiedział jak sprawdzać i „wychwytywać” symptomy korzystania z negatywnego oprogramowania, gier i stron internetowych.
  3. Pozna rzeczywistość pokolenia „cyfrowego” i adekwatne dostosowywanie treści do jego potrzeb i umiejętności.
  4. Potrafi przeciwdziałać i zdiagnozować negatywne zachowania mające swoje źródło w technologiach.
  5. Pozna strony, aplikacje i gry, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój dzieci i młodzieży

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Programy, aplikacje, strony o wartości edukacyjnej – jak je wykorzystać w pracy z uczniem.
  2. Negatywne skutki technologii- jak przeciwdziałać?
  3. Jak wykorzystywać technologie do krzewienia pasji do wiedzy oraz wspierania motywacji uczniów w szkole.
  4. Metody i sposoby diagnozy negatywnych aspektów korzystania z technologii u ucznia.
  5. Komunikacja rodzic – nauczyciel, jak rozmawiać o problematycznych zachowaniach dziecka mających swe źródło w technologiach.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.