Wspomaganie koncentracji uwagi u dziecka/ucznia.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

O ważności koncentracji uwagi mówią rodzice i nauczyciele. Często doszukujemy się problemu w zespole nadpobudliwości ruchowej albo innym rodzaju deficytu uwagi. Rodzice starają się o opinię dla dziecka z poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce. Przyczyny problemów z koncentracją najczęściej wynikają z niewiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka. Koncentrację można ćwiczyć i od urodzenia dziecka wpływać na rozwój umiejętności skupienia uwagi.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównymi celami szkolenia są:

 1. Wskazanie w jaki sposób można wpływać na podniesienie koncentracji uwagi u dziecka w środowisku przedszkolnym/szkolnym oraz w domu rodzinnym.
 2. Poznanie zagrożeń wpływających na osłabienie koncentracji uwagi.

PROGRAM SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnicy:

 1. Będą wiedzieć jakiego skupienia można wymagać od dziecka w zależności od wieku rozwojowego.
 2. Będą umieć wpływać na koncentrację uwagi u dziecka.
 3. Otrzymają materiały wspierające rodziców.
 4. Poznają metody i techniki nauczania sprzyjające efektywnemu uczeniu się.
 5. Poznają zaburzenia koncentracji uwagi.

Plan szkolenia:

 1. Umiejętność skupienia uwagi u dzieci i młodzieży.
 2. Czynniki wpływające na zaburzenia koncentracji uwagi.
 3. Wspomaganie koncentracji w praktyce szkolnej u dzieci oraz młodzieży.
 4. Lekcje przyjazne mózgowi.
 5. Koncentracja uwagi z pozycji rodzica.
 6. Zaburzenia koncentracji uwagi.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.