Wsparcie uczniów jako profilaktyka pierwszorzędowa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podczas szkolenia zostaną omówione symptomy, jakie mogą świadczyć o tym, że uczeń nie radzi sobie z emocjami i często zachowuje się w sposób nieadekwatny do bodźca.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozpoznawać te emocje i jak reagować, aby reakcja nauczyciele była wsparciem ucznia w radzeniu sobie z daną emocją.
Zostaną omówione konkretne przykłady sposobu postępowania w przypadku zaobserwowania niepokojących zachowań uczniów, zasady dobrej komunikacji, zasady przekazywania informacji zwrotnej i zasady „Porozumiewania bez Przemocy”.
Uczestnicy szkolenia poznają formy wsparcia uczniów w pokonywaniu negatywnych emocji, lęków i stresu. Zostaną przedstawione metody aktywne przydatne w rozwiązywaniu problemów.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. uzyskanie umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb uczniów
 2. poznanie zasad dobrej komunikacji i informacji zwrotnej
 3. poznanie znaczenia relacji interpersonalnych w praktyce szkolnej

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czynniki chroniące
 2. Profilaktyka pierwszorzędowa – definicja i znaczenie w pracy każdego nauczyciela
 3. Emocje negatywne – jak je rozpoznawać i reagować
  1) złość, gniew, frustracja, lęki, stres – przyczyny i objawy
  2) komunikacja werbalna i niewerbalna
  3) rodzaje komunikatów i ich znaczenie
  4) informacja zwrotna
  5) bezpieczna przestrzeń w klasie
  6) uważność i bezwarunkowe wsparcie, zaufanie, akceptacja i współpraca
 4. Formy wsparcia uczniów w pokonywaniu lęku, stresu, złości i smutku
 5. Metody aktywne przydatne w rozwiązywaniu problemów
 6. O „porozumiewaniu się bez przemocy”

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Osoba prowadząca: Halina Bonecka – ekonomista, nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.