Wsparcie psychologiczne nauczycieli.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

          „Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli jest troską o zdrowie psychiczne uczniów” – słowa prof. Jacka Pyżalskiego, pedagoga specjalnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wskazują na konieczność dbania o dobrostan psychiczny nauczycieli. Badania pokazują, że ogólne samopoczucie pedagogów w okresie pandemii znacznie się pogorszyło. Okazało się również, że sporo nauczycieli zmniejszyło częstotliwość podejmowania aktywności korzystnych dla ich zdrowia. Nauczyciele na co dzień doświadczają wielu stresorów związanych z relacjami z uczniami, rodzicami, obecną sytuacją w Polsce i na świecie. Stają w obliczu ciągle nowych wyzwań i zadań. Dlatego tak ważne jest nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, budowania wiary w siebie.

          Podczas szkolenia przedstawione zostaną sposoby rozwijania odporności psychicznej, dbania o własne zdrowie psychiczne, radzenia sobie ze stresem, umiejętności asertywne przydatne w trudnych relacjach z uczniami, rodzicami.

          Najważniejsze jest to, że podczas spotkania nauczyciele będą mogli poświęcić czas sobie, przyjrzeć się swoim zasobom – cechom, umiejętnościom, strategiom pomocnym w trudnych sytuacjach oraz zdobędą praktyczną wiedzę jak dbać o własny dobrostan psychiczny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele po szkoleniu:

  • uświadomią sobie własne zasoby – cechy, umiejętności, strategie, pomagające radzić sobie w trudnych sytuacjach
  • wiedzieć będą jak rozwijać własną odporność psychiczną
  • znać będą sposoby radzenia sobie ze stresem oraz dbania o własne zdrowie psychiczne
  • znać będą umiejętności asertywne pomocne w trudnych relacjach społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka kondycji psychicznej nauczycieli w świetle badań.
  2. Odporność psychiczna – jak ją rozwijać.
  3. Profilaktyka zdrowia psychicznego nauczyciela.
  4. Cykl myślenia a radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
  5. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  6. Podstawowe umiejętności asertywne pomocne w trudnych relacjach społecznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli, szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.