You are currently viewing ,,W Polskę ruszamy’’

,,W Polskę ruszamy’’

 • Post category:Artykuły

Minister Przemysław Czarnek ogłosił czwartą edycję programu ,,Poznaj Polskę’’, który cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół i ich uczniów. Od jesieni 2021 r. w ministerstwo przekazało ponad 130 mln zł na realizację tego programu. Dotychczas odbyło się  ponad 13 tysięcy wycieczek szkolnych, z których skorzystało około 700 tysięcy uczniów. W trzech dotychczasowych odsłonach programu największą popularnością cieszyły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

Na   realizację programu w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł. Tak jak w latach poprzednich budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

Już od poniedziałku 6  marca 2023 roku od godziny 10, do wyczerpania środków finansowych, można składać wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zasady przyjęte na rok  bieżący określają, że w pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł;
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł;
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

W nowej edycji zostanie powiększona o około 65 procent ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych. ,,Jest z czego wybierać’’ – skomentował zaprojektowane propozycje minister podczas konferencji w Nałęczowie. Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było 760 punktów).

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego;
 • Kultura i dziedzictwo narodowe;
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki;

 zostały wskazane nowe obszary edukacyjne:

 • Śladami Wielkich Polaków;
 • Odkrywamy Skarby Wsi.

Ścieżka ,, Śladami Wielkich Polaków’’ obejmuje punkty edukacyjne  związane z życiem i działalnością kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego.

Ścieżka ,,Odkrywamy Skarby Wsi’’ konsultowana z partnerami merytorycznymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów.

Oferta jest obszerna, zróżnicowana. Z pewnością warto włączyć się do tegorocznej edycji programu ,,Poznajemy Polskę’’.

Źródło: mein.gov.pl