Uczeń z Ukrainy w naszej szkole.

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim chcemy”.
(Jose Ortega y Gasset)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jeszcze nie wyszliśmy z kryzysu związanego z pandemią, a przed nami kolejna trudna sytuacja, spowodowana wojną w Ukrainie. Jesteśmy zaniepokojeni i martwimy się tym, co się dzieje, lęki sięgają w przyszłość.
W naszym kraju codziennie pojawiają się setki uchodźców – to głownie kobiety z dziećmi, które powinny być włączone w polski system edukacji. Jest to niezwykle trudne ze względu na niespotykana dotąd skalę takiego zjawiska oraz barierę językową. To dla dzieci, które często niosą z sobą traumatyczne przeżycia, dodatkowy stres. Dlatego należy wybrać jak najmniej inwazyjny system.
Ta sytuacja jest też wyzwaniem dla nauczycieli – dla nich również bariera językowa stanowi ogromną trudność. Należy więc pamiętać, że uczeń cudzoziemiec to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trzeba więc dostosować działania nauczyciela do potrzeb
i możliwości ukraińskiego ucznia i znaleźć sposób, by nie nasilając czynników stresowych, podjąć i uruchomić proces edukacyjny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • dowiedzą się, jak rozmawiać z uczniami o wojnie i wspierać ich, przywracając poczucie bezpieczeństwa;
 • poznają kolejne etapy szoku kulturowego i sposoby pomocy ukraińskim uczniom;
 • poznają zasady funkcjonowania i pracy z uczniami w oddziałach przygotowawczych;
 • otrzymają podstawowe informacje o ukraińskim systemie edukacji;
 • poznają różnice programowe – na przykładach z wybranych przedmiotów;
 • dowiedzą się, jak pracować z uczniami w oddziałach klasowych;
 • będą umieli rozwijać sprawności językowe uczniów;
 • potrafią dostosować wymagania do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jak rozmawiać z uczniami o wojnie? – psychologiczne bufory bezpieczeństwa.
 2.  Jak pomóc uczniowi przejść przez kolejne etapy szoku kulturowego?
 3. Ocenianie i klasyfikacja Uczniów z Ukrainy – NOWE PRZEPISY
 4. Podstawy prawne dotyczące kształcenia uczniów cudzoziemców:
  - włączanie uczniów do oddziałów
  - organizacja i funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych.
 5. System edukacji w Ukrainie – ukraińskie podstawy programowe i podręczniki / omówienie różnic na wybranych przykładach /.
 6. Dostosowanie wymagań dla ucznia – przykłady metod i form pracy.
 7. Rozwijanie sprawności językowych ucznia cudzoziemca.
 8. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 min.)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.