You are currently viewing Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej.

Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej.

  • Post category:Artykuły

Instytut Badań Edukacyjnych zachęca uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej do udziału w konkursach plastycznych dotyczących tożsamości narodowej. Konkurs trwa do 15 maja 2024 r.

Głównym celem inicjatywy jest zainteresowanie młodzieży problematyka tożsamości narodowej oraz pobudzenie kreatywności w tym zakresie. IBE stawia również na wspieranie aktywności nauczycieli.

Przewidziano nagrody. Każdy laureat konkursu, którym będzie szkoła, otrzyma 30 sztuk gier planszowych ,,Edukacja regionalna. Regionalne wędrówki’’, ponadto dyplomy i certyfikaty uczestnictwa.

Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej indywidualnie lub w grupach do pięciu osób pod kierunkiem nauczyciela przygotowują prace plastyczne w dowolnej technice, odręcznie, bez użycia grafiki komputerowej.

Konkursy odbywają się w ramach programu ,,Nauka dla Społeczeństwa’’ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Program ten obejmuje także ogólnopolski projekt badawczy ,,Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej’’.  Celem projektu jest:

  • poznanie postaw uczniów wobec kategorii ,,tożsamość narodowa’’ i zadania szkoły w jej kształtowaniu;
  • poznanie metod stosowanych przez nauczycieli w edukacji ku tożsamości narodowej uczniów;
  • poznanie przestrzeni i siły zaangażowanie kadry kierowniczej szkół w prowadzeniu edukacji ku tożsamości narodowej;
  • poznanie miejsca tożsamości narodowej w podstawie programowej i opinii pedagogów na temat korekt tego usytuowania oraz swobód realizacji.

17 kwietnia w Instytucie  w formule on-line odbyła się debata ekspertów, pracowników naukowych, nauczycieli. Próbowali znaleźć odpowiedź między innymi na pytania dotyczące:

  • metodyki pracy z uczniem na rzecz kształtowania tożsamości narodowej;
  • sposobów ekspresji tożsamości narodowej współczesnych uczniów;
  • sposobów edukacji ku tożsamości narodowej w warunkach wielokulturowości;
  • edukacji ku tożsamości poprzez edukację regionalną.

Szczegółowe informacje na temat wspomnianych konkursów znajdują się na stronie Instytutu.

Źródło: ibe.edu.pl