TIK oraz zasoby multimedialne w edukacji. Zastosowanie na lekcjach w szkole oraz on-line.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   XXI wiek charakteryzuje się dominacją technologii audio-wizualnej. Konsekwencją tego jest odejście społeczeństwa, a głównie jego młodego pokolenia od tradycyjnych form zdobywania informacji. Klasyczne formy nauczania czasem są po prostu niekompatybilne z ich potrzebami i umiejętnościami. Dodatkowo czas pandemii przyspieszył proces cyfryzacji społeczeństwa i wszystkich jego gałęzi. Dlatego ważne jest aby nauczyciele wiedzieli jak świadomie korzystać z technologii komunikacyjnych. Mając dostęp do platform jako przestrzeni lekcyjnej warto wiedzieć też jak ją zapełnić. Szkolenie to uczy właśnie tworzenia materiałów z wykorzystaniem wielu programów i metod aby w pełni wykorzystać potencjał technologii w krzewieniu tego co w cywilizacji najważniejsze – wiedzy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Uczestnik poznaje darmowe programy do tworzenia materiałów audiowizualnych
 2. Uczestnik potrafi wykorzystać programy do tworzenia różnego rodzaju materiałów audiowizualnych
 3. Uczestnik potrafi dostosować treści nauczania do potrzeb i umiejętności pokolenia cyfrowego
 4. Uczestnik poznaje mechanizmy i sposoby publikacji materiałów edukacyjnych w sieci

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka cyfrowego pokolenia w odniesieniu do zdobywania informacji i procesu uczenia się
 2. Platformy i źródła programów 
 3. Bezpieczeństwo, a wykorzystywanie programów on-line
 4. Wyszukiwanie wartościowych treści w sieci
 5. Wykorzystanie poszczególnych programów do tworzenia materiałów audiowizualnych
 6. Dostosowywanie materiałów i ich treści do umiejętności nauczyciela
 7. Główne błędy związane z nieprawidłowym wykorzystywaniem TIK w edukacji

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.

Ważne: Szkolenie to nie jest związane z podstawami korzystania z przestrzeni dotyczących lekcji on-line ( mechanika, interface ). Jest ukierunkowane na tworzenie zasobów i treści jakie można tam umieszczać np. tworzenie filmów, wizualizacji.