Złość, agresja czy przemoc? Jak je rozpoznać i właściwie reagować? Praktyczne narzędzia.

„Zabawa jednego człowieka, może być nieszczęściem dla drugiego”.
/ zespół Metallica /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Emocje podpowiadają nam, co jest dobre, a co złe, łączą nas z innymi ludźmi – dzięki nim nawiązujemy więzi. Czasami jednak osiągają bardzo duże natężenie i wtedy potrafią zdominować racjonalne myślenie, co może komplikować nasze relacje z ludźmi.

Wśród sześciu podstawowych emocji jest złość i jej pochodne: gniew, irytacja, wściekłość. To właśnie złość należy do emocji najczęściej potępianych społecznie. W odbiorze społecznym uchodzi bowiem za emocję niedobrą, prostacką, a tak naprawdę może być uzasadnioną reakcją organizmu na zaistniałą sytuację i mobilizować nas do działania.

Gdy jednak pod wpływem złości zaczynamy krzywdzić drugiego człowieka, to mamy już do czynienia z agresją, która może przekształcić się w przemocowe zachowania.

Niestety czasami nie dostrzegamy różnicy między złością a agresją i zapominamy o tym, że mamy prawo do odczuwania gniewu, ale zdecydowanie nie mamy prawa do agresywnych zachowań.

Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom swobodnie poruszać się w płaszczyźnie rozpoznawania emocji i zachowań uczniów oraz dobierać właściwe rozwiązania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. potrafi rozpoznać złość, agresję i przemoc,
 2. pozna sposoby przepracowania z uczniami destruktywnych emocji,
 3. dowie się, jak stawiać granice i interweniować na poziomie zachowań agresywnych,
 4. potrafi w sytuacjach przemocowych podjąć właściwe działania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące a klimat szkoły.
 2. Co to jest złość, gniew? – kilka słów o emocjach potępianych społecznie.
 3. Agresywne zachowania jako sposoby okazywania złości.
 4. Agresja a przemoc – jak je rozpoznać?
 5. Narzędzia do przepracowania emocji à Dialog Motywacyjny, Wygrany – Wygrany.
 6. Jak wyznaczać granice wobec agresywnych postaw? – kolejne kroki interwencyjne, metoda „time out” oraz Metoda Konstruktywnej Konfrontacji.
 7. Jak rozmawiać ze sprawcą i ofiarą w trudnych sytuacjach? – Metoda Wspólnej Sprawy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.