Zebrania z rodzicami jako sposób na budowanie pozytywnych relacji wychowawcy z rodzicem.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podstawą dobrej współpracy są relacje. Współczesna szkoła powinna opierać się przede wszystkim na dobrych relacjach nauczyciel – uczeń, ale nie tylko. Niezbędne są też dobre relacje wychowawcy klasy z rodzicami. Relacje te będą warunkowały sposób rozwiązywania konfliktów, wspierania obu stron w procesie wychowania i uczenia się uczniów. Zarówno rodzic jak i wychowawca, aby dobrze współpracować, muszą mieć poczucie wzajemnego wsparcia, opartego na szacunku i zaufaniu. Od czego zacząć? Najważniejsze jest pierwsze wrażenie – czyli pierwsze zebranie wychowawcy z rodzicami. Jak rozpocząć i kontynuować współpracę, aby przyniosła oczekiwane, przez obie strony, efekty? To szkolenie będzie odpowiedzią na te pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po szkoleniu, jego uczestnicy:

 1. Dowiedzą się jak budować pozytywne relacje na linii wychowawca – rodzic – uczeń.
 2. Dowiedzą się jak przygotować się do zebrania z rodzicami i spotkania indywidualnego.
 3. Poznają różne typowe zachowania rodziców, sposoby radzenia sobie z nimi i ich konsekwencje dla dzieci.
 4. Poznają techniki interwencyjne i służące wzajemnemu zrozumieniu, które można zastosować w czasie zebrań z rodzicami.
 5. Poznają techniki właściwej komunikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Od czego zacząć budując relacje?
 2. Zasady organizacji zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych.
 3. Zastosowanie technik interwencyjnych i służących wzajemnemu zrozumieniu.
 4. Jak sobie radzić z typowymi zachowaniami rodziców?
 5. Reguły komunikacji
 6. Skuteczna komunikacja – komunikat asertywny.
 7. Formułowanie informacji zwrotnej.
 8. Aktywne słuchanie.
 9. Mediacje i negocjacje jako sposób na budowanie relacji i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.