Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, szczególnie w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa wskazują na obowiązek wspomagania wychowawczej roli rodziny przez szkoły. Jednocześnie podkreślają wagę ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co bez dobrej współpracy z rodzicami uczniów będzie mało efektywne.
     Jest to szczególnie ważny obszar pracy w dobie kryzysu relacji, rodziny oraz czasu pandemii. Warto więc wprowadzić systemowe rozwiązania w szkołach w zakresie współpracy i wspomagania rodziców w wychowywaniu dzieci, dbaniu o ich prawidłowy rozwój, zdrowie, w tym szczególnie psychiczne. Warto wdrożyć w szkołach działania wychowawcze, profilaktyczne w zakresie wzmacniania kondycji psychicznej angażując w to rodziców.
     Podczas szkolenia przybliżone zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie dobrej współpracy z rodzicami, metody i sposoby wspomagania wychowawczej roli rodziny a także pojęcia odporności psychicznej, dobrostanu, resilience oraz informacje o pozostałych składowych zdrowia psychicznego. Przedstawione zostaną sposoby wzmacniania kondycji psychicznej uczniów, kierunki pracy szkoły związane z profilaktyką zdrowia psychicznego we współpracy z rodzicami, przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie rozwiązań w zakresie dobrej współpracy z rodzicami, metod i sposobów wspomagania wychowawczej roli rodziny
 • wzmocnienie kompetencji osobistych nauczycieli, wychowawców oraz w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich – z rodzicami, uczniami
 • uzyskanie umiejętności w zakresie sposobów wzmacniania odporności psychicznej i dbania o dobrostan własny i uczniów
 • uzyskanie umiejętności planowania i realizacji działań w klasie, szkole w obszarze zdrowia psychicznego we współpracy z rodzicami

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – czym naprawdę jest?
 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli – metody identyfikacji potrzeb.
 3. Metody i sposoby wspomagania rodziców w wychowywaniu dzieci, dbaniu o ich prawidłowy rozwój.
 4. Zdrowie psychiczne i jego składowe.
 5. Odporność psychiczna i jej cztery filary. Pojęcie resilience.
 6. Relacje międzyludzkie podstawą zdrowia psychicznego człowieka.
 7. Sposoby wzmacniania odporności psychicznej uczniów.
 8. Planowanie działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły w zakresie zdrowia psychicznego we współpracy z rodzicami.
 9. Przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.