Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie – realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa wskazują na obowiązek wspomagania wychowawczej roli rodziny przez szkoły. Jednocześnie podkreślają wagę rozwijania empatii i postaw prospołecznych u uczniów, jako sprawności czynienia dobra.  Wskazują również na dokonywanie rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, niezbędnej do opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego adekwatnego i odpowiadającego na potrzeby i problemy środowiska   szkolnego. Dobra współpraca z rodzicami jest konieczna , by osiągnąć zadowalające efekty w powyższych obszarach.

     Podczas szkolenia przybliżone zostaną metody i sposoby dokonania rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, potrzeb rodziców w zakresie procesu wychowania.  Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące planowania i realizacji zadań programu wychowawczo- profilaktycznego oraz sposoby rozwijania empatii i postaw prospołecznych u uczniów we współpracy z rodzicami, a także przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie rozwiązań w zakresie dobrej współpracy z rodzicami, metod i sposobów wspomagania wychowawczej roli rodziny
 • wzmocnienie kompetencji osobistych nauczycieli, wychowawców oraz w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich – z rodzicami, uczniami
 • poznanie metod i sposobów diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
 • poznanie sposobów rozwijania empatii i postaw prospołecznych u uczniów

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – czym naprawdę jest?
 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli – metody identyfikacji potrzeb.
 3. Budowanie dobrych relacji z rodzicami.
 4. Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży – metody i sposoby
 5. Metody i sposoby wspomagania rodziców w wychowywaniu dzieci, dbaniu o ich prawidłowy rozwój.
 6. Sposoby rozwijania empatii i postaw prospołecznych (sprawności czynienia dobra) u uczniów.
 7. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego – zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów, praktyczne wskazówki