Współczesne zagrożenia w wieku dorastania.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Z najnowszego raportu NASK – Nastolatki 3.0. wynika: „Internet wciąga młodych ludzi coraz mocniej. Obecnie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych ten czas wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji. Co szósty nastolatek (16,9%) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).” (źródło: Młodzież w internecie – raport „Nastolatki 3.0” – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

   We współczesnym świecie przesyconym informacją i techniką dzieci i młodzież żyją za szybko, za intensywnie, w stanie ciągłego pobudzenia. Szukając prostych rozwiązań i wskazówek, jak żyć, narażeni są na wiele zagrożeń np. nieodpowiednie treści do wieku rozwojowego, cyberprzemoc, substancje psychoaktywne.

   Na szkoleniu przybliżone zostaną współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży, jak je ograniczać, jakie symptomy wskazują na problemy i trudności ucznia, w jaki sposób go wspierać oraz mu pomóc.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie rodzajów zagrożeń dzieci i młodzieży oraz ich możliwych skutków
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania najistotniejszych symptomów kryzysu psychicznego, zaburzeń emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży oraz rozpoznawania potrzeb uczniów wymagających wsparcia
 • poszerzenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia uczniowi w kryzysie, z zaburzeniami emocjonalno–społecznymi oraz jego rodzicom

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagrożenie – czym jest?
 2. Dzisiejszy świat ucznia – dziecka,  nastolatka
 3. Rodzaje zagrożeń dzieci i młodzieży w sieci i w życiu realnym:
  – kryzys rodzinny
  – zaburzenia emocjonalne
  – zagrożenia w sieci: nieodpowiednie treści, cyberprzemoc, cyberkradzież, seksting, gry, niebezpieczne wyzwania, nadużywanie internetu, itp.
 4. Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.
 5. Symptomy kryzysu psychicznego, trudności, problemów emocjonalnych.
 6. Wsparcie i pomoc uczniowi doświadczającego kryzysu, trudności – sposoby, przykłady dobrych praktyk.
 7. Współpraca z rodzicami, instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny – przykłady dobrych praktyk.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, wychowawcy, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.