Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w edukacji bardzo szybko się zmieniają. Rozwój technologii sprawia, że w szkole zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykorzystują szybki Internet. Internet zapewnia dostęp do wielu narzędzi i usług w chmurze, dostęp do informacji zarówno tych prawdziwych  jak i fałszywych. Bardzo ważna jest ocena wiarygodności informacji. Szkolenie to pozwoli na  poznanie ciekawych usług i aplikacji, które wpłyną na rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Zapoznają się jak świadomie i bezpieczne korzystać z narzędzi cyfrowych. Znają zagrożenia korzystania z sieci.
 2. Korzystają z dostępnych narzędzi TIK w edukacji.
 3. Korzystają z nowoczesnych narzędzi cyfrowych wspierających rozwój umiejętności cyfrowych.
 4. Kształtują krytyczne podejścia do treści dostępnych w Internecie.
 5. Potrafią wskazać źródła informacji dla nauczyciela i ucznia. Oceniają wiarygodność źródeł internetowych? Odróżniają rzetelną informację od fake news.
 6. Przygotowują atrakcyjne materiały na lekcje z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Świadome i bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych dostępnych w sieci. Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci.
 2. Nowoczesne narzędzia TIK wspierające rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.
 3. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w edukacji i przykłady ich zastosowania.
 4. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści dostępnych w Internecie. Źródła informacji dla ucznia i nauczyciela. Ocena wiarygodności źródeł internetowych. Rzetelna informacja czy fake news.
 5. Przygotowywanie atrakcyjnych materiałów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.