Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.
Wersja I

„Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony”.

/ Barbara Prashing /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Z każdym rokiem spada odporność psychiczna społeczeństwa – coraz trudniej radzimy sobie z presją i wyzwaniami, jakie stawia życie. Ostatnie dane WHO wskazują na to, że 20% dzieci i młodzieży cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne.
Spadek odporności psychicznej może być spowodowany długotrwałym stresem, dotkliwymi porażkami lub zmianami zdrowotnymi. Nauka odporności psychicznej to przede wszystkim nauka radzenia sobie ze stresem, gdyż niezaspokojone potrzeby i trudności, które uniemożliwiają lub hamują realizację wyznaczonych celów, powodują frustrację i burzą dobrostan psychiczny człowieka.
Wiodąca staje się zatem osoba nauczyciela, który odgrywa kluczową rolę w procesie wychowania i nauczania. Najważniejszym jego zadaniem jest tworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, integracja klasy oraz stworzenie dziecku właściwego środowiska uczenia się – wtedy będzie w pełni uczestniczyć w procesie nauczania i rozwijać się. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdego ucznia – dostosowanie sposobu nauczania do jego możliwości i potrzeb.
Oczywiście niemożliwe jest dostosowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb dosłownie każdego ucznia, ale można określić indywidualny styl przyswajania wiedzy wszystkich dzieci, po czym dobrać odpowiednie techniki do głównych stylów występujących w zespole klasowym.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 1. Poznają sposoby wzmacniania odporności psychicznej dzieci i młodzieży,
 2. Umieją przygotować dostosowanie materiału do potrzeb i możliwości uczniów,
 3. Poznają typy uczniów i ich cechy istotne w procesie nauczania – uczenia się,
 4. Umieją zidentyfikować ich dominujący styl uczenia się,
 5. Potrafią zapewnić odpowiedni dla nich sposób nauczania, wspierający ich rozwój.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. „10 recept zdrowia psychicznego”, czyli rola szkoły w ochronie zdrowia psychicznego uczniów zgodnie z wytycznymi MEN.
 2. Jak zadbać o dobrostan uczniów? – o sposobach wzmacniania odporności psychicznej uczniów.
 3. Relacje międzyludzkie podstawą zdrowia psychicznego, czyli integracja zespołu klasowego.
 4. Sposoby rozwijania empatii i postaw prospołecznych wśród uczniów.
 5. Edukacja włączająca sposobem na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów o SPE.
 6. Jak pracować z różnymi typami uczniów? – cztery elementy modelu efektywnego nauczania w schemacie lekcji /praktyczne rozwiązania/.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół, przewodniczących zespołów, dyrektorów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania  na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.