Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

      Zmiany technologiczne oraz procesy związane z globalizacją wpływają w sposób wcześniej niespotykany na społeczeństwa oraz gospodarki. Komputery i maszyny dużo lepiej zastępują  wykonanie rutynowych, powtarzalnych zadań. Wzrasta popyt na prace związane z wykonywaniem zadań abstrakcyjnych i analitycznych, takich jak rozwiązywanie problemów albo myślenie kreatywne.
      Zmiany na współczesnych rynkach pracy wymagają również ciągłej aktualizacji i poszerzania kompetencji — w ramach uczenia się w rożnych miejscach oraz przez cale życie. Wzrost znaczenia kompetencji przekrojowych  wynika między  innymi z tego, ze odnoszą się one do wykonywania zadań, które  nie są  dziś  zadawalająco  wykonywane przez maszyny i których automatyzacja jest (naj)trudniejsza.
      Ludzie zachowują dziś  przewagę w wykonywaniu zadań wymagających elastyczności, kreatywności i formułowania ocen.  Potrafią działać nie szablon owo –  bez znajomości „reguł”, na przykład identyfikować motywy działań osoby nowopoznanej. Tworzenie nowych pomysłów należy do obszarów poznawczych, w których ludzie wciąż maja przewagę nad maszynami. Dlatego rozwój tych kompetencji jest bardzo ważny.
    Doskonałym narzędziem do rozwoju kompetencji podstawowych a przede wszystkim przekrojowych są pomoce dydaktyczne z programu Laboratoria Przyszłości. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych z programu  Laboratoria Przyszłości rozwija możliwości uczniów i wynosi polską szkołę w nowy wymiar edukacji i nabycie umiejętności przekrojowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  1. Rozumieją termin: umiejętności podstawowe i przekrojowe.
  2. Poznają zapisy w podstawie programowej dotyczące umiejętności uczniów.
  3. Poznają narzędzia cyfrowe wspierające uczniów w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz założenia programu Laboratoria Przyszłości.
  4. Będą wiedzieli jakie pomoce dydaktyczne można uzyskać z programu Laboratoria Przyszłości.
  5. Potrafią wykorzystać narzędzia wspomagające wykorzystanie pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów – krótkie omówienie.
  2. Szczegółowe omówienie zapisów z podstawy programowej w zakresie umiejętności uczniów.
  3. Zapoznanie z programem Laboratoria Przyszłości – przedstawienie pomocy dydaktycznych z programu.
  4. Omówienie narzędzi cyfrowych będących wsparciem nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.
  5. Zapoznanie z narzędziami TIK wspomagającymi wykorzystanie pomocy z programu Laboratoria Przyszłości.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.