Trudne rozmowy z rodzicami.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Pracujemy dla dobra tego samego dziecka – zjednoczmy siły i ujednolićmy wymagania oraz metody wychowawcze, aby osiągnąć lepszy efekt.

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka i bez ich wsparcia trudne jest osiągnięcie sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Zatem współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. Dlatego też nauczyciele, w imię dobra dziecka powinni za wszelką cenę zabiegać o dobre relacje z uczniami i ich rodzicami, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe i proste, a czasami budzi negatywne emocje.

Szczególnie ważne jest asertywne, ale też przyjazne zachowanie nauczyciela w kontaktach z rodzicami. Obydwie strony muszą chcieć się dogadać – to absolutnie podstawowy wymóg, bez którego nie ma najmniejszych szans na uzyskanie porozumienia.

Szkolenie ma na celu wyposażyć nauczycieli w narzędzia, które pozwolą na budowanie skutecznej komunikacji z rodzicami, szczególnie w trudnych sytuacjach.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznają czynniki, które wzmacniają lub osłabiają ich autorytet,
 • potrafią rozpoznać różne typy zachowań rodziców i dobrać odpowiednie komunikaty,
 • umieją podczas rozmowy wykorzystać techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • poznają różne narzędzia pomocne w prowadzeniu trudnych rozmów z rodzicami i rozwiazywaniu konfliktów,
 • potrafią radzić sobie ze stresem i budować postawę asertywną, by zadbać o swój dobrostan psychiczny.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Filary autorytetu nauczyciela – czynniki destruktywne i konstruktywne.
 2. Zasady prowadzenia rozmów z opiekunami wychowanków.
 3. Komunikacja niewerbalna i werbalna – bariery i blokady.
 4. Aktywne słuchanie – podstawą budowania dobrych relacji.
 5. Narzędzia i zasady skutecznego porozumiewania się.
 6. Strategie rozwiązywania konfliktów.
 7. Sztuka konstruktywnej konfrontacji w sytuacjach trudnych.
 8. Asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki.
 9. Stres pod kontrolą, czyli jak zarządzać stresorami?

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.