„SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH” – jak udzielać wsparcia edukacyjno-specjalistycznego, w tym ochrony zdrowia psychicznego, dzieciom i młodzieży?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Z roku na rok rośnie zróżnicowanie grup dzieci i uczniów w ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach. To zróżnicowanie zmienia się i komplikuje, gdy dodatkowe potrzeby wynikają z doświadczenia migracji, traumy wojennej, stresu związanego z nieznajomością j. polskiego.

Takie sytuacje to wyzwania dla nauczycieli i specjalistów. W ostatnim czasie tych trudności przybyło w polskich szkołach ogólnodostępnych ponad dwukrotnie. Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz MEiN we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizują projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”. 

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów, ale również innych nauczycieli oraz dyrektorów w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców, którymi są dzieci, uczniowie i ich rodzice. 

Jak uczynić szkołę dostępna dla wszystkich zgodnie z ideą projektu? W jaki sposób zapewnić uczniom wysokiej jakości dydaktykę, troskę o harmonijny rozwój, bezpieczeństwo i dobrostan?  Na te właśnie pytania odpowiemy podczas szkolenia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • poznają sposoby i narzędzia wsparcia dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach,
 • dowiedzą się, jak budować odporność psychiczną uczniów,
 • potrafią podjąć działania zapobiegające zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży,
 • poznają sposoby integrowania uczniów i ich rodziny z doświadczeniem migracyjnym,
 • potrafią wykorzystać w praktyce szkolnej metody diagnostyczne,
 • dowiedzą się, jak budować dobre relacje w zróżnicowanych grupach uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jak pracować podczas zajęć z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych?
 2. Ochrona zdrowia psychicznego – budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
 4. Metody diagnostyczne podstawą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Budowanie klimatu szkoły opartego na poszanowaniu i akceptacji różnorodności:
 • Jak rozumieć innych? –  czyli kilka słów o dobrej komunikacji.
 • Jak doceniać uczniów i pomóc im w realizacji siebie?
 • Jak budować relacje w grupie i z grupą na rzecz współpracy?

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.