SKUTECZNY WYCHOWAWCA czyli jak skutecznie pracować z grupą?

„Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek…”
(J. Korczak)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   „Edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie oddziaływać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształcenia umiejętności i postaw. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela.” 

Zatem zadaniem szkoły jest budowanie pomostu między edukacją i wychowaniem oraz podjęcie próby zintegrowania oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia w spójną całość. 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadził badania dot. aktualnej sytuacji w szkołach. W raporcie wskazano na konieczność wykorzystania potencjału zawartego w pracy wychowawców szkolnych – podkreślono ich wpływ na kondycję psychiczną uczniów. 

Proces ten wymaga od nauczycieli realizacji dobrze przygotowanego planu wychowawczego dla poszczególnych zespołów klasowych, ale też ciągłego budowania relacji z wychowankami. Uczniowie potrzebują bowiem obok siebie ludzi, którzy pokażą im, jak sobie radzić ze słabościami, błędami i lękami. Być skutecznym wychowawcą we współczesnej szkole to wielkie wyzwanie.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • potrafią rozpoznać możliwości i potrzeby uczniów;
 • dowiedzą się, jak budować relacje z grupą i w grupie uczniów;
 • poznają różne strategie pracy wychowawczej w różnych fazach rozwoju zespołu klasowego;
 • potrafią wykorzystać różne narzędzia, by usprawnić komunikację;
 • poznają skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów;
 • będą wiedzieli, jak budować porozumienie z rodzicami dla dobra dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zadania wychowawcy wynikające z przepisów prawa oświatowego i raportu IPZIN.
 2. Autorytet i kompetencje nauczyciela – jako filary skutecznej pracy wychowawczej.
 3. Sposoby rozpoznawania uczniów – ich potrzeb i możliwości.
 4. Jak budować relacje z grupą i w grupie? – strategie pracy wychowawczej.
 5. O dobrej komunikacji – narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 6. W co „grają” uczniowie? – rola wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów.
 7. Fazy rozwoju grupy i zadania wychowawcy na poszczególnych etapach.
 8. Kontakty z rodzicami, czyli o budowaniu porozumienia dla dobra dziecka.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń