Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szkoła XXI wieku to nowoczesna szkoła, która korzysta ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W ramach programu szkoła otrzymała szereg różnych pomocy dydaktycznych z katalogu podstawowego i dodatkowego. Korzystanie z pomocy dydaktycznych na lekcjach i zajęciach wspiera uczniów  szkół podstawowych w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  Kompetencje STEAM to kluczowe umiejętności przyszłości, które pozwolą uczniom w dorosłym życiu wykonywać zawód ich satysfakcjonujący. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane  pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości” oraz możliwości ich wykorzystania, co niewątpliwe wpłynie na rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel poznaje założenie programu „Laboratoria przyszłości”.
 2. Pozna założenia kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM.
 3. Nauczyciel poznaje urządzenia, zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 4. Poznaje narzędzia i aplikacje wykorzystywane podczas korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 5. Nauczyciel korzysta z aplikacji do modelowania 3D. Wykorzystuje gotowe projekty i  tworzy własne.
 6. Nauczyciel zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju kompetencji cyfrowych swoich uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie założeń programu „Laboratoria przyszłości”.
 2. Przedstawienie kierunków STEAM w nowoczesnej szkole. Budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
 3. Przedstawienie pomocy dydaktycznych z katalogu podstawowego i katalogu dodatkowego programu „Laboratoria przyszłości”.
 4. Prezentacja możliwości wykorzystania urządzeń zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 5. Korzystanie z dostępnych narzędzi wspomagających wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Korzystanie z aplikacji wspomagających modelowanie 3D. Korzystanie z gotowych projektów i projektowanie własnych.
 6. Tworzenie projektów z wykorzystaniem dostępnych aplikacji prezentujących możliwości sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.